« TRANG CHỦ | Lịch làm việc Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

Lịch làm việc Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943