« TRANG CHỦ | Lịch làm việc Bộ môn Khí tượng và biến đổi khí hậu

Lịch làm việc Bộ môn Khí tượng và biến đổi khí hậu

  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943