Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 68
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 6140336
Chuyên mục: » TIN TỨC » LỊCH LÀM VIỆC

 

Thứ Sáng Chiều
Hai
23 - 10

9h00-11h50 Lê Hà (513T4); Hương (511T4); Khá (202T4); Hằng (508T3)

10h00-11h50 Điền, Tuân (510T5); Hưng (509T3)

14h00 BGH nhà trường kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng các CTĐT của Khoa. P401 T3. TP: BCNK và Tổ đảm bảo chất lượng của Khoa.

13h00-15h50 Tiến (512T4); Trường-Thanh (514T4); N.Anh (511T4)

15h00-17h50 Khá (401T4)

16h00-17h50 Giang (511T4)

Ba

24- 10

8h00  Họp với Bộ môn KH và CN Biển về kế hoạch làm việc cá nhân, TK Nguyễn Thanh Sơn, Đại diện chi ủy: Vũ Thanh Hằng, Đại diện công đoàn: Đào Thị Hòa dự Phòng 401, T3

9h00 Họp cán bộ toàn Khoa về Báo cáo tự đánh giá AUN. P401 T3.

7h00-9h50 Tuân (514T4)

7h00-8h50 N.Anh (508T3)

9h00-11h50 Quang (413T5); Hương (512T4); Trường (402T4)


13h00-15h50 Vui (512T4); Ưu (406T5); Thanh-Tuân (514T4)

16h00-17h50 N.Anh (512T4); Lan Châu (509T3)

25 - 10

7h00-9h50 Vui (510T5); Đức (513T4); Giang (512T4)

9h00-11h50 Ưu (514T4)

10h00-11h50 Điền, Tuân (510T5); Tuân (504T3)

13h00-15h50 P. Huấn (514T4); Bộ (512T4); Hằng (410T5)

15h00-17h50 Sáo (511T4); Điền-Ngà (509T3)

 

Năm
26 - 10

7h00-9h50 Khá (508T3)

7h00-8h50 P. Huấn (108T5)

9h00-11h50 Sáo (514T4); Đức (511T4); Hằng (302T5)

14h00 Họp HĐ KH&ĐT Trường (có giấy mời riêng). P418 T1.

13h00-17h50 P. Huấn (501AT5, 502BT5)

13h00-15h50 Bộ (512T4); Hạnh (514T4)

16h00-17h50 Hưng (509T3)

Sáu
27 - 10

8h00 Viện Đảm bảo chất lượng ĐHQG và BGH làm việc với Khoa về các minh chứng cốt lõi của báo cáo AUN. P401 T3. TP: BCNK và Tổ đảm bảo chất lượng Khoa.

7h00-8h50 Lan Châu (509T3)

7h00-9h50 P. Huấn (513T4); Hưng (406T5)

9h00-11h50 Vỵ (511T4); Sáo (514T4)

 

13h00-15h50 Vỵ (512T4); Hương (514T4); Sơn (406T5)

13h00-14h50 Giang (511T4)

15h00-17h50 Hưng (511T4)

16h00-17h50 N.Anh (512T4)

Bảy
28 - 10

 

 

Chủ nhật
29 - 10

 

 

Ghi chú

  • Đề nghị cán bộ cập nhật thông tin trên trang web của Khoa (cả tiếng Anh và tiếng Việt)
LỊCH CÔNG TÁC KHOA
Ngày 24/04/2009
Tuần 8 từ 23/10 - 29/10, Năm học 2017 - 2018
Xem tiếp »
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943