Trang thông tin tuyển sinh Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học

Liên hệ với chúng tôi

Cơ sở đào tạo hàng đầu về Khí tượng và Biến đổi Khí hậu, Thủy văn và Tài nguyên nước, Khoa học và Công nghệ biển

 

1. Khí tượng và Biến đổi Khí hậu

 

1. Thực tập quan trắc khí tượng  

    Môn thực tập kéo dài trong khoảng 2 tuần, trong thời gian này, sinh viên có cơ hội thực tập tại 1 trạm quan trắc khí tượng và trải nghiệm cuộc sống của 1 quan trắc viên khí tượng. 

    Sau đợt thực tập, sinh viên có hiểu biết tổng quan về hệ thống quan trắc khí tượng, tìm hiểu mạng lưới cung cấp các thông tin về trạng thái của khí quyển để cung cấp cho việc phân tích và dự báo thời tiết. Đồng thời, sinh viên nắm vững các quy trình quan trắc các yếu tố khí tượng tại một trạm quan trắc khí tượng bề mặt. Nội dung chính của môn học bao gồm:  

   - Giới thiệu hệ thống quan trắc khí tượng toàn cầu  

   - Tìm hiểu về vườn quan trắc khí tượng  

   - Thực hành quan trắc khí tượng bề mặt bao gồm áp suất, gió, nhiệt độ, độ ẩm ... 

   - Phân tích giản đồ thiên khí  

   - Tham quan thả bóng thám không  

2. Thực tập dự báo nghiệp vụ  

   Thực tập nghiệp vụ dự báo khí tượng được diễn ra trong 2 tuần tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Trong khoảng thời gian này, sinh viên sẽ áp dụng những kiến thức được học trên giảng đường để làm một bản tin dự báo thời tiết nghiệp vụ.

    Môn thực tập này giúp sinh viên hiểu được những bước cần thiết để tạo một bản tin dự báo, cách thức phân tích những hình thế thời tiết trên thực tế. Đây cũng là cơ hội sinh viên được làm việc với những cán bộ có nhiều kinh nghiệm công tác và học hỏi từ các cán bộ này.

 

   Trong thời gian thực tập, sinh viên sẽ được làm việc tại các phòng chính như: Phòng dự báo hạn ngắn, Phòng Radar-Vệ tinh, Phòng dự báo hạn dài, Phòng số trị, Phòng hội thảo... và được các cán bộ ở Trung tâm dự báo trực tiếp hướng dẫn. Các sinh viên có năng lực, sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận ở lại làm việc.

 

2. Tài nguyên và Môi trường nước

3. Khoa học và Công nghệ biển

 

1. Thực tập hiện trường  

   Sinh viên được thực hành ngoài hiện trường trong các chuyến đi biển để hiểu biết thêm về các quá trình Ngành Khoa học và Công nghệ biển, làm quen và vận hành với các máy móc, thiết bị đo đạc thực tế

2. Thực tập nghiệp vụ  

   Sinh viên được cử đến các cơ quan nghiên cứu, tư vấn, dự báo , … để tiếp thu về mặt nghiệp vụ. Ngoài ra, trong quá trình sinh viên có cơ hội làm việc với các siêu máy tính hiện đại để tính toán và mô phỏng các quá trình thủy động lực biển trong quá trình làm niên luận, khóa luận và nghiên cứu khoa học.