Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 67
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 6147895

GIỚI THIỆU

Ban Chủ nhiệm Khoa Hội đồng Khoa học và Đào tạo

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ngành Khí tượng, Thuỷ văn và Hải dương học thuộc khoa Địa lý - Địa chất có truyền thống đào tạo từ năm 1966. Năm 1967, thành lập Bộ môn Khí tượng - Hải dương, đến năm 1970 tách ra thành hai bộ môn Vật lý khí quyển và Vật lý thuỷ quyển, tổ chức đào tạo liên tục hệ đại học chính quy 4-5 năm. Năm 1984 thành lập Bộ môn Thuỷ văn. Năm 1995, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học được tách ra từ khoa Địa lý - Địa chất, trực thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
LÃNH ĐẠO KHOA
DANH SÁCH CÁN BỘ
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 2015-2020
CÁC CÁN BỘ NGHỈ HƯU, CHUYỂN CÔNG TÁC
Các tin khác

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

Lịch làm việc bộ môn

BÔ MÔN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỀN
Bằng khen Đại học Quốc gia, 2009 Tập thể Lao động xuất sắc 2008 -2010
Các tin khác
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943