Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 111
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7645810
Chuyên mục: » NGHIÊN CỨU KHOA HỌC » Đề tài KHCN
ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ
Ngày 19/04/2009
Thống kê các đề tài cấp ĐHKHTN, ĐHTHHN do các cán bộ của Khoa chủ trì
Xem tiếp »
CẤP NHÀ NƯỚC - NGHỊ ĐỊNH THƯ
Ngày 10/11/2012
ĐỀ TÀI CẤP BỘ - TỈNH - ĐHQGHN
Ngày 19/04/2009
Công bố danh mục các đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và tương đương do các cán bộ của Khoa chủ trì
Xem tiếp »
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943