Thông tin nội bộ
Sinh nhật Phan Ngọc Thắng ngày 21/12 (5 ngày nữa)
Sinh nhật Nguyễn Thọ Sáo ngày 22/12 (6 ngày nữa)
Sinh nhật Trần Ngọc Anh ngày 29/12 (13 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 71
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7104823
Chuyên mục: » KHÍ TƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU » Đào tạo Tiến sĩ

Thứ Hai, ngày 26/11/2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG cho NCS Nguyễn Ngọc Tiến với tên đề tài luận án: “Nghiên cứu quy luật biến động trầm tích tại vùng biển ven bờ cửa sông Hậu”, chuyên ngành Hải dương học của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Đinh Văn Ưu và TS. Đỗ Huy Cường.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQG gồm các nhà khoa học chuyên môn có uy tín được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự buổi bảo đã đặt ra nhiều câu hỏi để trao đổi về đề tài với nghiên cứu sinh. Hội đồng đã bỏ phiếu với 7/7 phiếu nhất trí thông qua luận án và nhất trí đề nghị Nhà trường công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Ngọc Tiến.

NCS chụp ảnh kỷ niệm cùng các nhà khoa học trong Hội đồng,

Đại diện cơ quan công tác và Thầy hướng dẫn.

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN NGỌC TIẾN
Ngày 16/08/2018
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN VĂN HƯỚNG
Ngày 19/08/2018
Thời khóa biểu chương trình đào tạo Tiến sĩ Khí tượng năm 2015-2016
Ngày 09/09/2015
Các tín chỉ nghiên cứu sinh phải hoàn thành theo yêu cầu của Bộ môn
Xem tiếp »
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943