Thông tin nội bộ
Sinh nhật Phạm Tiến Đạt ngày 30/11 (11 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 101
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 6229133
Chuyên mục: » ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
DANH SÁCH CÁC NHÓM PHỎNG VẤN BUỔI LÀM VIỆC ĐÁNH GIÁ NGOÀI AUN-QA
Ngày 12/11/2017
BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHÍ TƯỢNG
Ngày 17/10/2017
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943