Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Thanh Bình ngày 5/4 (2 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 31
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7974669
Chuyên mục: » PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 

 

Công Thanh, GV. TS

Trưởng phòng Dự báo và Cảnh báo Thiên tai Khí tượng Thủy văn, Chi ủy viên, UV BCH Công đoàn khoa, Thanh tra nhân dân trường ĐHKHTN,

Trần Tân Tiến, NGND. GS. TS

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường ĐHKHTN, Ủy viên Hội đồng chức danh GS, PGS cấp cơ sở và liên ngành Khoa học Trái Đất - Mỏ

  

Bùi Minh Tuân, NCV. ThS. NCS

 
   Vũ Công Hữu, NCV. ThS. NCS 
 
 
PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Ngày 13/02/2019
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943