Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Minh Trường ngày 25/9 (3 ngày nữa)
Sinh nhật Vũ Thị Vui ngày 5/10 (13 ngày nữa)
Sinh nhật Đào Nguyễn Quỳnh Hoa ngày 6/10 (14 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 19
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8392001
Chuyên mục: » THÔNG TIN TUYỂN SINH
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019, NGÀNH KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌC
Ngày 04/03/2019
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019, NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Ngày 04/03/2019
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019, NGÀNH HẢI DƯƠNG HỌC
Ngày 06/03/2019
THÔNG TIN CHUNG
Ngày 05/03/2019
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943