Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 107
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7645750
Chuyên mục: » ĐÀO TẠO

Danh sách HVCH được công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ 2016

CTĐT NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Ngày 12/10/2019
CTĐT THẠC SỸ HMO
Ngày 20/02/2017
CTĐT TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ HMO _2018
Ngày 09/10/2019
LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC
Ngày 19/09/2019
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN TRUNG THÀNH
Ngày 10/09/2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
Ngày 27/08/2019
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỦA NCS BÙI THANH HÙNG
Ngày 21/07/2019
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỦA NCS TRẦN ANH TÚ
Ngày 03/06/2019
LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
Ngày 08/05/2019
Lịch thi và phân công cán bộ coi thi học kỳ II năm học 2018-2019.
Xem tiếp »
LỄ BẢO VỆ LA TIẾN SĨ CẤP ĐHQG CỦA NCS NGUYỄN VIỆT
Ngày 23/01/2019
LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH THỦY VĂN
Ngày 22/01/2019
LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC VÀ NGÀNH HẢI DƯƠNG HỌC
Ngày 17/01/2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
Ngày 10/01/2019
LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Ngày 18/12/2018
Gửi tới Quý thầy/cô lịch thi và phân công cán bộ coi thi học kỳ I năm học 2018-2019.
Xem tiếp »
THÔNG BÁO LỊCH THI HP TRIẾT HỌC 2018
Ngày 25/10/2018
CTĐT TIẾN SĨ HMO NĂM 2018
Ngày 21/10/2018
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Ngày 30/08/2018
Lịch học và phân công giảng dạy của học kỳ I năm học 2018-2019.
Xem tiếp »
LỊCH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC 2018
Ngày 05/06/2018
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI
Ngày 17/05/2018
Gửi tới Quý thầy/cô lịch thi và phân công cán bộ coi thi học kỳ II năm học 2017-2018.
Xem tiếp »
QUY CHẾ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI ĐHQGHN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 4555/QĐ-ĐHQGHN
Ngày 30/03/2018
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐHQG CỦA NCS NGUYỄN QUỐC TRINH
Ngày 08/03/2018
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
Ngày 10/01/2018
Lịch học kỳ II năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 15/01/2018. Gửi tới Quý thầy/cô thời khóa biểu và phân công giảng dạy các học phần của Bộ môn.
Xem tiếp »
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGÔ THỊ THANH HƯƠNG
Ngày 21/12/2017
THÔNG BÁO THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN VÀ XIN GIA HẠN ĐÀO TẠO
Ngày 01/12/2017
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN VÀ TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA, BỘ TN & MT
Ngày 06/11/2017
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943