Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 25
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8221487
Chuyên mục: » THƯ VIỆN » Luận án Tiến sĩ
 1. Phùng Đức Vinh - 1994 - Phân tích và đánh giá chế độ mưa- ẩm khu vực Bắc Trung Bộ HD: TS. Nguyễn Hướng Điền
 2. Phạm Văn Huấn - 1994 - Dao động tự do và dao động mùa của mực nước Biển Đông HD: GS.TS. Nguyễn Ngọc Thụy
 3. Đoàn Văn Bộ - 1994 - Mô hình hoá sự phân bố sinh vật nổi và năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Nam Trung Bộ : HDC:. :PGS PTS Lê Đức Tố, HDP: PGS TS Nguyễn Tác An
 4. Phan Văn Tân - 1994 - Đặc điểm khí hậu và phương pháp thống kê vật lý dự báo sương mù khu vực biển và ven bờ vịnh Bắc Bộ : HD: : PGS. PTS. Trần Tân Tiến
 5. Nguyễn Minh Huấn - 2004 Nghiên cứu xây dựng mô hình số trị ba chiều cho vùng biển nước nông ven bờ HDC.:PGS.TS. Đinh Văn Ưu, HDP: TS.Bùi Xuân Thông .
 6. Ngô Đức Thành - 2005 - Modélisation des bilans hydrologiques continentaux : variabilité interannuelle et tendances. Comparaison aux observations. Professeur Paris VI Katia LAVAL, Jan POLCHER, Anny CAZENAVE
 7. Nguyễn Tiền Giang - 2005 - A methodology for validation of integrated systems models with application to coastal-zone management in south - west sulawesi Prof. Dr.,W.H.M Zijm
 8. Trần Ngọc Anh - 2006 - Hydraulic modelling of open channel flows over an arbitrary 3D surface and its applications in amenity hydraukic engineering Prof. Dr., Takashi Hosoda
 9. Nguyễn Thanh Sơn - 2008 - Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phuc vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất trên các lưu vực sông thượng nguồn Miền Trung HDC: GS.TS. Trương Quang Hải; HDP: TS. Lương Tuấn Anh
 10. Kiều Quốc Chánh - 2008 - Theoretical and numerical stusies of tropical cyclone development Prof. Dr. D.L. Zhang
 11. Bùi Hoàng Hải - 2008 - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng sơ đồ ban đầu hóa xoáy ba chiều cho mục đích dự báo chuyển động bão ở Việt Nam HDC: PGS. TS. Phan Văn Tân; HDP: PGS.TS. Nguyễn Đăng Quế
 12. Vũ Thanh Hằng - 2009 - Nghiên cứu tác động của tham số hóa đối lưu đối với dự báo mưa bằng mô hình HRM ở Việt Nam HD: PGS.TSKH. Kiều Thị Xin
 13. Hồ Thị Minh Hà - 2009 - Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê HDC: PGS.TS. Nguyễn Hướng Điền HDP: GS.TSKH. Nguyễn Văn Hữu
 14. Lê Đức - 2009 - Nghiên cứu cải tiến và áp dụng sơ đồ đồng hóa số liệu cho mô hình HRM dự báo mưa gây lũ ở đồng bằng sông Cửu Long HD: PGS.TSKH. Kiều Thị Xin
 15. Nguyễn Minh Trường - 2009 - Nghiên cứu mô phỏng mưa đối lưu bằng mô hình RAMS cho khu vực Trung bộ . HD: GS. TS. Trần Tân Tiến
 16. Nguyễn Hồng Quang - 2009
 17. Nguyễn Kim Cương - 2013 Visualization and Numerical Analyses for Mass Transport Due to Internal Waves Propagating in the Density-stratified Water with a Diffusive Transition Layer. Supervisor: Prof. Motohiko Umeyama. http://hdl.handle.net/10748/666
 18. Công Thanh - 2014 Dự báo quỹ đạo bão ảnh hưởng đến Việt Nam hạn 5 ngày bằng phương pháp tổ hợp, sử dụng kỹ thuật nuôi nhiễu HD: GS. TS. Trần Tân Tiến
 19. Đỗ Huy Dương 2014 Nghiên cứu mô phỏng một số yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan bằng mô hình khí hậu khu vực. HDC: GS.TS. Phan Văn Tân, HDP: TS. Trần Quang Đức
 20. Võ Văn Hòa, 2015 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp thống kê sau mô hình tổ hợp (EMOS) vào dự báo thời tiết ở Việt Nam. HDC: TS. Bùi Minh Tăng, HDP: GS.TS. Phan Văn Tân
 21. Cấn Thu Văn, 2015 Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lưu vực sông Thu Bồn phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai. HDC: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn
 22. Lê Như Quân.2016 Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa lớn trên khu vực Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực. HDC: GS.TS. Phan Văn Tân, HDP: TS. Ngô Đức Thành
 23. Đỗ Đình Chiến 2016 Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán và đánh giá tác động của nước dâng bão đến khu vực ven bờ biển Thừa Thiên - Huế. HDC: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo, HDP: PGS. TS. Trần Hồng Thái
 24. Hà Thanh Hương.(2011-2014)  827 QĐ-SĐH Nghiên cứu mô phỏng chế độ thủy văn và hoàn lưu vịnh Bắc Bộ. HDC: GS.TS. Đinh Văn Ưu. HDP:PGS.TS. Đinh Văn Mạnh
 25. Dư Đức Tiến. (2011-2014)   825 QĐ-SĐH Khảo sát mối quan hệ giữa kỹ năng mô phỏng quỹ đạo bão và cường độ bão cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương bằng hệ thống đồng hóa tổ hợp. HDC: TS. Ngô Đức Thành, HDP: TS. Kiều Quốc Chánh
 26. Nguyễn QuốcTrinh (4/3/2011)  Nghiên cứu lan truyền dầu ở Biển Đông phục vụ cảnh báo và tìm kiếm nguồn thải. HDC: PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn, HDP: TS. Phùng Đăng Hiếu
 27. Trịnh Minh Ngọc, (2009) Cơ sở địa lý cho quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. HDC: PGS.TS. Vũ Văn Phái; HDP: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn.
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Ngày 24/06/2009
Có thể xem toàn văn các luận án tiến sỹ theo danh sách sau
Xem tiếp »
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943