Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Minh Trường ngày 25/9 (3 ngày nữa)
Sinh nhật Vũ Thị Vui ngày 5/10 (13 ngày nữa)
Sinh nhật Đào Nguyễn Quỳnh Hoa ngày 6/10 (14 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 24
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8391890
Chuyên mục: » NGHIÊN CỨU KHOA HỌC » Các seminar

 

Chương trình Hội thảo: 
 
Thời gian: 9h00-12h00 ngày 24 tháng 11 năm 2011 (Thứ 5)
 
Địa điểm: Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học, Phòng 402 nhà T3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
 
Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 
Danh sách các báo cáo:
  1. Prof. Shigeo YODEN, Graduate School of Science, Kyoto University, Japan:

A downscaling experiment on heavy rainfall during the Jakarta flood event 2007, under an international collaborative research project in tropical Asia.

2. Nguyen Le Dung, NCHMF, Kieu Thi Xin, HUS:

First downscaling experiment on using of Non-hydrostatic regional models with data assimilation for studies on heavy rainfall in Viet Nam.

3. Du Duc Tien, NCHMF, Kieu Thi Xin, HUS:

First test using of non-hydrostatic regional model COSMO for study on heavy rainfall in Viet Nam.

4. Vu Van Thang, Truong Ba Kien, Hoang Duc Cuong, Mai Van Khiem, IMHEN:

Use of WRF for study of heavy rainfall events in North Viet Nam.

5. Ngo Duc Thanh, Phan Van Tan, Vu Thanh Hang…, HUS:

 Multi-model approach for projecting of future climate change conditions in Central Viet Nam.

6. Nguyen Trung Kien, HUS:

On the MET-OCEAN cluster system

7. Nguyen Minh Truong, HUS:

Thermodynamic aspects associated with the summer monsoon onset over Vietnam: simulations for 2004 case study

  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943