Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Minh Trường ngày 25/9 (3 ngày nữa)
Sinh nhật Vũ Thị Vui ngày 5/10 (13 ngày nữa)
Sinh nhật Đào Nguyễn Quỳnh Hoa ngày 6/10 (14 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 10
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8391940
Chuyên mục: » NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2018. Thời gian tiếp nhận hồ sơkể từ ngày đăng Thông báo trên website của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đến 17h00 ngày 28 tháng 12 năm 2018 (Thứ Sáu).

Thông tin chi tiết tại link: https://nafosted.vn/thong-bao-moi-nop-ho-so-dang-ky-de-tai-tiem-nang-nam-2018-theo-thong-tu-so-40-2014-tt-bkhcn-ngay-18-12-2014-cua-bo-khcn/.

Thông báo về Hội nghị Khoa học trong lĩnh vực Các Khoa học Trái đất và Môi trường
Ngày 25/06/2019
ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ
Ngày 19/04/2009
Thống kê các đề tài cấp ĐHKHTN, ĐHTHHN do các cán bộ của Khoa chủ trì
Xem tiếp »
CẤP NHÀ NƯỚC - NGHỊ ĐỊNH THƯ
Ngày 10/11/2012
ĐỀ TÀI CẤP BỘ - TỈNH - ĐHQGHN
Ngày 19/04/2009
Công bố danh mục các đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và tương đương do các cán bộ của Khoa chủ trì
Xem tiếp »
Truy cập Tạp chí ĐHQG
Ngày 14/10/2016
Danh mục Tạp chí ISI uy tín, Quốc tế uy tín và Quốc gia uy tín
Ngày 06/07/2016
Video Clip Kỷ niệm 20 năm Thành lập Khoa KTTV-HDH
Ngày 24/10/2015
MOHDEWM - GIẢM THIỂU THỦY TAI VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Ngày 18/03/2010
Từ năm 2005 đến nay, Nhóm nghiên cứu Giảm thiểu thủy tai và Quản lý hiệu quả tài nguyên nước (MOHDEWM) đã thực hiện được nhiều dự án
Xem tiếp »
REMOCLIC - Tầm nhìn chiến lược
Ngày 06/09/2015
REMOCLIC - MÔ HÌNH HÓA KHÍ HẬU KHU VỰC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày 21/03/2010
Nhóm nghiên cứu gồm nhiều cán bộ khoa học trẻ dưới sự lãnh đạo của PGS.TS. Phan Văn Tân
Xem tiếp »
GIỚI THIỆU THIẾT BỊ BẢNG A
Ngày 23/03/2010
Giới thiệu một số thiết bị bảng A hiện Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học đang quản lý và khai thác(còn tiếp tục cập nhật)
Xem tiếp »
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943