Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 44
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8221461
Chuyên mục: » TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ » Liên chi đoàn & Hội sinh viên

CN.GV. Hoàng Thu Thảo 

Bí thư Liên chi đoàn Khoa KTTV&HDH

SV. Nguyễn Mai Anh 

K60 Hải dương học 

Phó bí thư Liên chi đoàn Khoa KTTV&HDH

NCS.GV. Phạm Thanh Hà 

Ủy viên thường vụ BCH LCĐ khoa KTTV&HDH

Y Mây _ K59 Khí tượng học

Cao Thùy Linh _ K59 Khí tượng học 

Lưu Đức Tiến _ K59 Thủy văn học 

Bùi Thị Minh Châu _ K60 Khí tượng học 

Hoàng Kim Tùng _ K60 Thủy văn học 

Dương Nhật Quang _ K60 Hải dương học

Cao Hoàng Anh _ K61 Khí tượng học

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 - 2019
Ngày 29/08/2017
Danh sách Ban chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019
Xem tiếp »
Ban chấp hành Liên Chi đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014
Ngày 03/02/2012
Danh sách các thành viên trong BCH Liên Chi đoàn, nhiệm kỳ 2012 - 2014
Xem tiếp »
Ban chấp hành Liên Chi đoàn
Ngày 25/05/2009
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943