Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Quang Hưng ngày 5/3 (11 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 22
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 6439164
Chuyên mục: » THƯ VIỆN » Bài báo

TẠP CHÍ

Trần Ngọc Anh

 1. Daria Sokolova, Vadim Kuzmin, Artur Batyrov, Inna Pivovarova, Ngoc Anh Tran, Dinh Kha Dang, Semanaev, USE OF :MLCM3" Sofware for flat flood modeling and forecasting. Journal of Ecological Engineering. Vol. 19, Issue, Jan, 2018 (accepted)

Phạm Tiến Đạt

 1. Chris Gouramanis, Adam D Switzer, Kruawun Jankaew, Charles S Bristow, Dat T Pham, Sorvigenaleon, R Ildefonso: High-frequency Coastal Overwash Deposits from Phra Thong Island, Thailand. Scientific Reports 03/2017; 7., DOI:10.1038/srep43742 
 2. Dat T. Pham, Chris Gouramanis, Adam D. Switzer, Charles M. Rubin, Brian G. Jones, Kruawun Jankaew, Paul F. Carr: Elemental and mineralogical analysis of marine and coastal sediments from Phra Thong Island, Thailand: Insights into the provenance of coastal hazard deposits. Marine Geology 385, 274-292 DOI:10.1016/j.margeo.2017.01.004

Bùi Hoàng Hải

 1. Bui, H. H., E.  Nishimoto, S. Yoden, 2017: Downward Influence of QBO-like Oscillation to Moist Convection in a Two-Dimensional Minimal Model Framework. Submitted to . J. Atmos. Sci. (Under revision)

Vũ Thanh Hằng

 1. Nguyễn Thanh Hoa, Nguyễn Đăng Quang, Vũ Thanh Hằng, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Quốc Khánh, 2017: Tìm hiểu cường độ và xu thế khô hạn tại một số trạm đảo thời kỳ 1981-2014 và 2017-2026, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 674, trang 53-59.

Vũ Công Hữu

 1. Vũ Công Hữu, Lê Xuân Hoàn. Tính toán đặc trưng trường sóng khu vực cửa Đại, Quảng Nam. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ biển, Tập …, Số …. (2017).

Lê Vũ Việt Phong

 1. Phong V.V. Le, Praveen Kumar (2017). Interaction between ecohydrologic dynamics and microtopographic variability under climate change. Water Resources Research, doi: 10.1002/2017WR020377

Phan Văn Tân

 1. Schubert, D., R. v. d. Linden, A. H. Fink, J. Katzfey, T. Phan-Van, K. Maßmeyer, J. G. Pinto, 2017: Climate Change Projections for hydrological modelling in southern Vietnam (In German, English Abstract, Figure Captions and Conclusions). Hydrologie und Wasserwirtschaft, 61(6), 383-396, DOI: 10.5675/HyWa_2017,6_2.

 2. Cruz F. T., G. T. Narisma, J. B. Dado, P. Singhruck, F. Tangang, U. A. Linarka, T. Wati,h L. Juneng, T. Phan-Van, T. Ngo-Duc, J. Santisirisomboon, D. Gunawanh and E. Aldriang, 2017: Sensitivity of temperature to physical parameterization schemes of RegCM4 over the CORDEX-Southeast Asia region. Int. J. Climatol. DOI: .1002/joc.5151

 3. Ngo-Thanh, H., Ngo-Duc, T., Nguyen-Hong, H., Peter Baker, Tan Phan-Van, 2017: A distinction between summer rainy season and summer monsoon season over the Central Highlands of Vietnam. Theor Appl Climatol (2017). doi:10.1007/s00704-017-2178-6

 4. Roderick van der Linden, Andreas H. Fink, Joaquim G. Pinto, Tan Phan-Van, 2017: The Dynamics of an Extreme Precipitation Event in Northeastern Vietnam in 2015 and its Predictability in the ECMWF Ensemble Prediction System. Weather and Forecasting, DOI: 10.1175/WAF-D-16-0142.1

KỶ YẾU HỘI THẢO

Vũ Thanh Hằng

 1. Nga Thi Thanh PHAM, Hang VU THANH, Kenji NAKAMURA, Hong Quang NGUYEN, Duc Anh NGO, Evaluation Of Gsmap Rainfall Satellite Data In Association With Tc Landing At The Central Coast Of Vietnam, Asian Oceania Geosciences Society 14th Annual Meeting (AOGS2017), Singapore.
 2. Huong Ngo Thi Thanh, Hang Vu Thanh, 2017, A study on summer monsoon season and its rainfall characteristics over southern Vietnam during the period 1981-2014, The International conference on research development and cooperation in geophysics (VIET-GEOPHYS-2017), 19-22 Oct. Hanoi, Vietnam.

Nguyễn Thị Thu Mai

 1. Nguyễn Thị Thu Mai, Alexei Senchev, Nguyễn Kim Cương. Assessment of Coastal Ocean Dynamics by Using High-Frequency Radar Velocity Measurements. International Conference on Earth Observations & Natural Hazards 2017 (ICEO&NH 2017). ISBN: 978-604-913-650-4

Đinh Văn Ưu

 1. Trần Anh Tú, Đinh Văn Ưu, Đặc điểm front nhiệt mặt biển các vùng cửa sông lớn ở Việt Nam, Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc, Cần Thơ, 7-2017

CÁC BÀI VIẾT 2016
Ngày 24/04/2016
CÁC BÀI VIẾT 2015
Ngày 02/01/2015
CÁC BÀI VIẾT 2014
Ngày 21/02/2014
CÁC BÀI VIẾT 2009
Ngày 12/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2013
Ngày 30/03/2013
CÁC BÀI VIẾT 2012
Ngày 15/03/2012
CÁC BÀI VIẾT 2011
Ngày 10/05/2011
CÁC BÀI VIẾT 2010
Ngày 25/03/2010
CÁC BÀI VIẾT 2008
Ngày 12/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2007
Ngày 15/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2006
Ngày 15/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2005
Ngày 16/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2004
Ngày 16/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2003
Ngày 16/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2000-2002
Ngày 16/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 1995-1999
Ngày 16/11/2011
CÁC BÀI VIẾT TRƯỚC 1995
Ngày 17/11/2011
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943