Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 39
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8221467
Chuyên mục: » THƯ VIỆN » Bài báo

BÀI BÁO

Trần Ngọc Anh

 1. Nguyễn Kim Ngọc Anh, Trần Ngọc Anh 2020 Tính toán cân bằng nước hiện trạng và theo các kịch bản Biến đổi khí hậu cho tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Khoa học về  Biến đổi khí hậu, số 13 năm 2020
 2. Nguyen Ba Thuy, Sooyoul Kim, Tran Ngoc Anh, Nguyen Kim Cuong, Pham Tri Thuc, Lars Robert Hole (2020). The influence of moving speeds, wind speeds, and sea level pressures on after-runner storm surges in the Gulf of Tonkin, Vietnam, Ocean Engineering, (in press)
 3. Hồ Việt Cường, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Bách Tùng, 2020. Ứng dụng mô hình MIKE 3moo phỏng xâm nhập mặn sông Ninh Cơ trong điều kiện BĐKH và NBD. Tạp chí KH&CN Thủy lợi, số 38, tr.21-32

Nguyễn Kim Cương

 1. Javier Zavala-garay, John Wilkin, Cuong Nguyen Kim and Duc Dang Dinh (2020). Towards the development of a regional observing/modeling system in Vietnam: Lessons from a short-term training in the use of the Regional Ocean Modeling System (ROMS), Ocean Science Meeting, Feb., San Diego, CA, USA
 2. Trần Anh Tú, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Kim Cương, Trần Thu Hà (2020). Đánh giá tác động của các công trình quy hoạch ven biển thành phố Hải Phòng đến các trường thủy lực, Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22, trang 831 - 840.
 3.  

Phạm Tiến Đạt

 1. Gouramanis C., Switzer A.D, Bristow C.S., Pham D.T., Mauz B., Hoang Q. D., Doan L.D., Lee, Y.S., Soria J.L.A., Pile J., Ngo K.C.T., Nghiem, D., Sloss, C. (2020): Holocene evolution of the Chan May coastal embayment, central Vietnam: Changing coastal dynamics associated with decreasing rates of progradation possibly forced by mid- to late-Holocene sea-level changes. Geomorphology (In Press).

Vu Thanh Hang

 1. Pham Thi Thanh Nga, Nguyen Thi Phuong Hao, Nguyen Tien Cong, Vu Thanh Hang, Pham Thanh Ha, Kenji Nakamura, 2020: Evaluation of solar radiation estimated from Himawari-8 satellite over Vietnam region, Vietnam Journal of Science and Technology, 58(3A), 20-32

Vũ Công Hữu

 1. Vũ Công Hữu, Đinh Văn Ưu. Quy mô và nguyên nhân của các quá trình biến động bãi biển trung tâm thuộc bờ tây vịnh Nha Trang. Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 20, No. 1; 2020: 25–38 DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/20/1/15039

Đặng Đình Khá

 1. Phùng Đức Chính, Đặng Đình Khá, Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Tiền Giang, Đặng Thị Lan Phương 2020 Ứng dụng mô hình MIKE 21/3FMCouple mô phỏng chế độ thủy động lwcjvungf cửa sông Đà Nông. Tạp chí Khoa học về  Biến đổi khí hậu, số 13 năm 2020
 2. Kha, D.D.; Anh, T.N.; Nguyen, N.Y.; Bui, D.D.; Srinivasan, R. Evaluation ofGrid-Based Rainfall Products and Water Balances over the Mekong River Basin. Remote Sens. 202012, 1858.  https://doi.org/10.3390/rs12111858
 3. Kha, D.D, Nguyen NY, Dao VT H, Vu LV. 2020 Utility of GSMaP Precipitation and Point Scale in Gauge Measurements for Stream Flow modelling – a Case Study in Lam River Basin, VietnamJournal of Ecological Engineering. 2020;21(2):39-45. doi:10.12911/22998993/116350

Lê Vũ Việt Phong

 1. Ming Li, Erika J. Foster, Phong V.V. Le, Qina Yan, Andrew Stumpf, Tingyu Hou, A.N. (Thanos) Papanicolaou, Kenneth M. Wacha, Christopher G. Wilson, Jingkuan Wang, Praveen Kumar, Timothy Filley (2020). A new dynamic wetness index (DWI) predicts soil moisture persistence and correlates with key indicators of surface soil geochemistry. Geoderma, 368. doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114239
 2. Phong V.V. Le, Luyen K, Bui Hai V. Pham, Anh N. Tran, Giang N. Văn, Chien V, Pham, Phương A. Tran, 2020. InSARFlow A high perfomance program for time series InSAF processing and analysis of land deformation. Sofware X. Q2, (sumited)

Nguyễn Thanh Sơn

 1. Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Linh 2020. Áp dụng mô hình thủy văn, thủy lực mô phỏng ngập lụt hạ du sông cả. Tạp chí Khí tượng Thủy văn số tháng 2-2020. DOI: 10.36335/VNJHM.2020(710).1-13, http://tapchikttv.vn/article/490
 2. Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Linh. 2020  Áp dụng mô hình MIKE đánh giá tác động của hồ  chứa tới ngập lụt hạ du lưu vực sông Cả,  Tạp chí Khoa học về  Biến đổi khí hậu, số 13 năm 2020

Phan Văn Tân

 1. Tuyet Nguyen-Thi, Thanh Ngo-Duc, Fredolin T. Tangang, Liew Juneng, Faye Cruz, Jerasorn Santisirisomboon, Edvin Aldrian, Tan Phan-Van, Gemma Narisma, 2020: Climate analog and future appearance of novel climate in Southeast Asia. Int J Climatol. DOI:10.1002/joc.6693. Accepted on 3 June, 2020
 2. Fredolin Tangang, Jing Xiang Chung, Liew Juneng, Supari, Ester Salimun, Sheau Tieh Ngai, Ahmad Fairudz Jamaluddin, Mohd Syazwan Faisal Mohd, Faye Cruz, Gemma Narisma, Jerasorn Santisirisomboon, Thanh Ngo‐Duc, Phan Van Tan, Patama Singhruck, Dodo Gunawan, Edvin Aldrian, Ardhasena Sopaheluwakan, Nikulin Grigory, Armelle Reca C. Remedio, Dmitry V. Sein, David Hein‐Griggs, John L. McGregor, Hongwei Yang, Hidetaka Sasaki, Pankaj Kumar, 2020: Projected future changes in rainfall in Southeast Asia based on CORDEX–SEA multi‐model simulations. Climate Dynamics. https://doi.org/10.1007/s00382-020-05322-2
 3. Supari, Fredolin Tangang, Liew Juneng, Faye Cruz, Jing Xiang Chung, Sheau Tieh Ngai, Ester Salimun, Mohd Syazwan Faisal Mohd, Jerasorn Santisirisomboon, Patama Singhruck, Tan PhanVan, Thanh Ngo-Duc, Gemma Narisma Edvin Aldrian, Dodo Gunawan, Ardhasen Sopaheluwakan, 2020: Multi-model projections of precipitation extremes in Southeast Asia based on CORDEX-Southeast Asia simulations. Environmental Research 184 (2020) 109350.
 4. Milica Stojanovic, Margarida L.R. Liberato, Rogert Sorí, Marta Vázquez, Tan Phan-Van, Hieu Duongvan, Tin Hoang Cong, Phuong N. B. Nguyen, Raquel Nieto and Luis Gimeno, 2020: Trends and Extremes of Drought Episodes in Vietnam Sub-Regions during 1980–2017 at Different Timescales. Water 2020, 12, 813; doi:10.3390/w12030813

Công Thanh

 1. Công Thanh, Lê Duy Mạnh, Vũ Văn Thăng 2020   Đánh giá khả năng dự báo mùa của mô hình Ram cho khu vực Nam Bộ. Tạp chí Khoa học về  Biến đổi khí hậu, số 13 năm 2020

Ngô Chí Tuấn

 1. N.C. Tuân, C.T. Van, N.T.Son, D.Q.Tri, 2020 Applied  Flood Vulnerability Indicator for Establishing Flood Vulnerability : A Case stady at BenHai - ThachHan Rivers Basin in Vietnam  Lowland Technology International date Volume . International Association of Lowland Technology (IALT)
   
CÁC BÀI VIẾT 2020
Ngày 19/03/2020
CÁC BÀI VIẾT 2019
Ngày 03/03/2019
CÁC BÀI VIẾT 2018
Ngày 28/02/2018
CÁC BÀI VIẾT 2017
Ngày 01/08/2017
CÁC BÀI VIẾT 2016
Ngày 24/04/2016
CÁC BÀI VIẾT 2015
Ngày 02/01/2015
CÁC BÀI VIẾT 2014
Ngày 21/02/2014
CÁC BÀI VIẾT 2009
Ngày 12/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2013
Ngày 30/03/2013
CÁC BÀI VIẾT 2012
Ngày 15/03/2012
CÁC BÀI VIẾT 2011
Ngày 10/05/2011
CÁC BÀI VIẾT 2010
Ngày 25/03/2010
CÁC BÀI VIẾT 2008
Ngày 12/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2007
Ngày 15/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2006
Ngày 15/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2005
Ngày 16/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2004
Ngày 16/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2003
Ngày 16/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 2000-2002
Ngày 16/11/2011
CÁC BÀI VIẾT 1995-1999
Ngày 16/11/2011
CÁC BÀI VIẾT TRƯỚC 1995
Ngày 17/11/2011
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943