Thông tin nội bộ
Sinh nhật Phan Ngọc Thắng ngày 21/12 (5 ngày nữa)
Sinh nhật Nguyễn Thọ Sáo ngày 22/12 (6 ngày nữa)
Sinh nhật Trần Ngọc Anh ngày 29/12 (13 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 22
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7104773
Chuyên mục: » KHÍ TƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Trần Quang Đức PGS. TS.

 Phó Giám đốc Trung tâm ĐLHTKMT, GVCN K60

 

Phạm Thanh Hà, GVTN. NCS

Bùi Hoàng Hải, GV. TS.

 

Vũ Thanh Hằng, PGS. TS.

Phó Trưởng khoa, phụ trách công tác sinh viên và đào tạo đại học; Phó Bí thư Chi bộ khoa

Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, GVTN

Phan Văn Tân, GS.TS.

Ủy viên Hội đồng Khoa học Liên ngành Khoa học Trái Đất - Môi trường, ĐHQGHN

Công Thanh, GV. TS

Phó Trưởng Bộ môn, UV BCH Công đoàn khoa, Thanh tra nhân dân trường ĐHKHTN,

 

Trần Tân Tiến, NGND. GS. TS.

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường ĐHKHTN Ủy viên Hội đồng chức danh GS, PGS cấp cơ sở và liên ngành Khoa học Trái Đất - Mỏ

Nguyễn Minh Trường, PGS.TS.
Trưởng Bộ môn

Bùi Minh Tuân, NCV. ThS. NCS

 

   
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN NGỌC TIẾN
Ngày 16/08/2018
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN VĂN HƯỚNG
Ngày 19/08/2018
BỘ MÔN KHÍ TƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày 18/02/2009
Bằng khen ĐHQGHN 2010, Tập thể LĐXS 2006-2010
Xem tiếp »
Thời khóa biểu chương trình đào tạo Tiến sĩ Khí tượng năm 2015-2016
Ngày 09/09/2015
Các tín chỉ nghiên cứu sinh phải hoàn thành theo yêu cầu của Bộ môn
Xem tiếp »
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943