Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Minh Trường ngày 25/9 (3 ngày nữa)
Sinh nhật Vũ Thị Vui ngày 5/10 (13 ngày nữa)
Sinh nhật Đào Nguyễn Quỳnh Hoa ngày 6/10 (14 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 17
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8392008
Chuyên mục: » BỘ MÔN THUỶ VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Trưởng Bộ môn, Giám đốc Trung tâm Động lực học Thủy Khí Môi trường, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường ĐHKHTN
 
 

Nguyễn Quang Hưng, GV. TS.

Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng Bộ môn

 
Lê Vũ Việt Phong, TS. GV
Nguyễn Thanh Sơn, PGS.TS. NGƯT, , Ủy viên Hội đồng Khoa học Liên ngành Khoa học Trái Đất - Môi trường, ĐHQGHN

Hoàng Thu Thảo, GVTN. CN.

 

BỘ MÔN THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Ngày 18/02/2009
Bằng khen ĐHQGHN: 2006, 2008 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 2009 Tập thể Lao động xuất sắc 2001 - 2015
Xem tiếp »
LỊCH CÔNG TÁC BỘ MÔN THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Ngày 03/02/2012
BMTV VÀ TNN - CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ
Ngày 22/01/2011
Thống kê một số công trình công bố của các thành viên trong Bộ môn Thủy văn gồm các bài báo đăng trên Tạp chí, báo cáo đăng tại các Kỷ yếu Hội nghị, giáo trình biên soạn và biên dịch
Xem tiếp »
Đề tài - Dự án BỘ MÔN THỦY VĂN
Ngày 18/07/2010
Các cán bộ của Bộ môn đã và đang chủ trì 2 đề tài cấp nhà nước, 7 đề tài nghiên cứu cơ bản, 32 đề tài/dự án cấp bộ, tỉnh và ĐHQGHN, 15 đề tài cấp cơ sở
Xem tiếp »
Giới thiệu - BỘ MÔN THỦY VĂN
Ngày 01/04/2010
Bộ môn Thủy văn được thành lập vào năm 1984 tại Khoa Địa lý - Địa chất trường Đại học Tổng hợp Hà Nội gồm 4 cán bộ giảng dạy và 1 cán bộ nghiên cứu
Xem tiếp »
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943