Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Minh Trường ngày 25/9 (3 ngày nữa)
Sinh nhật Vũ Thị Vui ngày 5/10 (13 ngày nữa)
Sinh nhật Đào Nguyễn Quỳnh Hoa ngày 6/10 (14 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 13
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8391866
Chuyên mục: » BỘ MÔN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN
   

Nguyễn Kim Cương GV. TS

Phó Trưởng Khoa

Phó Bí thư Chi bộ Khoa

Phạm Tiến Đạt, TS. GV

Trịnh Thị Lê Hà, GVC. ThS. NCS

 

Nguyễn Minh Huấn, PGS.TS

Trưởng Bộ môn, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường ĐHKHTN,

   

Hà Thanh Hương GV. TS.

 

   

Nguyễn Hồng Quang GV. TS.

Phó Trưởng Bộ môn

   

Nguyễn Thị Trang, GVTN. CN

Bí thư Liên chi đoàn Khoa

   

Vũ Thị Vui, GVTN. ThS. NCS

   
   
   
BÔ MÔN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỀN
Ngày 18/02/2009
Bằng khen Đại học Quốc gia, 2009 Tập thể Lao động xuất sắc 2008 -2010
Xem tiếp »
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943