Thông tin nội bộ
Sinh nhật Trịnh Thị Lê Hà ngày 3/7 (9 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 65
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 5865667
Chuyên mục: » KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN
Đoàn Văn Bộ, PGS. TS.

Nguyễn Kim Cương GV. TS

Trịnh Thị Lê Hà, GV. ThS. NCS

Giáo viên chủ nhiệm K57 HDH

 

Nguyễn Minh Huấn, PGS.TS

Tr\ửng Bộ môn,  Bí thư chi bộ Khoa, Phó trưởng  khoa, Phụ trách Khoa học và thiết bị Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường ĐHKHTN,

   

Phạm Văn Huấn, NGUT. PGS. TS.

Hà Thanh Hương GV. ThS. NCS

Ủy viên BCH Công đoàn khoa - Trưởng ban Nữ công, Giáo viên chủ nhiệm K60 HDH

Nguyễn Hồng Quang GV. TS.

Phó Trưởng Bộ môn

Nguyễn Thọ Sáo, PGS. TS.

Đinh Văn Ưu, NGUT. GS. TS.

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường ĐHKHTN, Ủy viên Hội đồng chức danh GS, PGS ngành Khoa học Trái Đất - Mỏ

Vũ Thị Vui, GVTN. ThS

Giáo viên chủ nhiệm K58 HDH
Nguyễn Thị Trang, GVTN. CN
Nguyễn Thị Thu Mai, GVTN. CN
BÔ MÔN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỀN
Ngày 18/02/2009
Bằng khen Đại học Quốc gia, 2009 Tập thể Lao động xuất sắc 2008 -2010
Xem tiếp »
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943