Thông tin nội bộ
Sinh nhật Phan Ngọc Thắng ngày 21/12 (5 ngày nữa)
Sinh nhật Nguyễn Thọ Sáo ngày 22/12 (6 ngày nữa)
Sinh nhật Trần Ngọc Anh ngày 29/12 (13 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 98
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7104861
Chuyên mục: » GIỚI THIỆU » Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

NGƯT. PGS. TS. NGUYỄN THANH SƠN   

Trưởng khoa - Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. VŨ THANH HẰNG

Phó Trưởngkhoa,

Phó Chủ tịch Hội đồng - Thư ký Hội đồng

PGS. TS. NGUYỄN MINH HUẤN

Phó Trưởng khoa,Trưởng Bộ môn Khoa học và Công nghệ biển

Phó Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. TRẦN NGỌC ANH

Phó Trưởng khoa,

Trưởng Bộ môn Thuỷ văn và Tài nguyên nước, Giám đóc Trung tâm ĐLHTKMT

PGS. TS. NGUYỄN MINH TRƯỜNG

Trưởng Bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu

PGS. TS. NGUYỄN TIỀN GIANG

Phó Hiệu trưởng

NGND. GS.TS. TRẦN TÂN TIẾN

NGUT. GS.TS. ĐINH VĂN ƯU

NGƯT. GS.TS. PHAN VĂN TÂN

PGS.TS. ĐOÀN VĂN BỘ

PGS.TS. NGUYỄN THỌ SÁO

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 2015-2020
Ngày 11/05/2009
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943