Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Thanh Bình ngày 5/4 (2 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 21
Trong đó có 1 thành viên (hoadt).
Tổng số truy cập 7974827
Chuyên mục: » BỘ MÔN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN
Đăng ngày 18/2/2009 Cập nhật lúc 09:12:49 ngày 20/12/2019

BÔ MÔN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỀN

Bằng khen Đại học Quốc gia, 2009 Tập thể Lao động xuất sắc 2008 -2010
Đoàn Văn Bộ, PGS. TS.

Nguyễn Kim Cương GV. TS

Phạm Tiến Đạt, TS. GV

Trịnh Thị Lê Hà, GV. ThS. NCS

 

Nguyễn Minh Huấn, PGS.TS

Trưởng Bộ môn, Bí thư chi bộ Khoa, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường ĐHKHTN,

   

Hà Thanh Hương GV. TS.

 

   

Nguyễn Hồng Quang GV. TS.

Phó Trưởng Bộ môn

Nguyễn Thọ Sáo, PGS. TS.

Nguyễn Thị Trang, GVTN. CN

Bí thư Liên chi đoàn Khoa

Đinh Văn Ưu, NGUT. GS. TS.

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường ĐHKHTN, Ủy viên Hội đồng chức danh GS, PGS ngành Khoa học Trái Đất - Mỏ

Vũ Thị Vui, GVTN. ThS. NCS

   
   
   
(ThS. NCV. Lê Thị Hồng Vân)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943