Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 29
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8221479
Chuyên mục: » GIỚI THIỆU
Đăng ngày 5/12/2012 Cập nhật lúc 09:05:41 ngày 17/5/2020

CÁC CÁN BỘ NGHỈ HƯU, CHUYỂN CÔNG TÁC

 

 

Nguyễn Thanh Bình

Nghiên cứu viên, nghỉ hưu tháng 4/2020
 

Đinh Văn Ưu, NGUT. GS. TS.

Nguyên PCN Khoa, nguyên Chủ nhiệm BM HDH, Nguyên Giám đốc TT ĐLHMT, nghỉ hưu tháng 3/2020

 

 

Nguyễn Thọ Sáo, PGS. TS.

Nguyên PGD Trung tâm Động lực và MT Biển

Nghỉ hưu tháng 1/2020

Đoàn Văn Bộ, PGS. TS.

Nguyên CNBM Quản lý biển

Nghỉ hưu tháng 8/2019

Phạm Văn Huấn, NGUT. PGS. TS

Nguyên Phó chủ nhiệm khoa 2000 - 2009

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Hải dương học 1996 - 2000

Nghỉ hưu  năm 2016

Phạm Thị Phương Chi
Chuyên viên Văn phòng
Nghỉ việc năm 2016
TS. GV.  Bùi Hoàng Hải

Ngô Đức Thành PGS. TS.

Chuyển công tác năm 2016

Nguyễn Hướng Điền, NGUT. PGS.TS

Nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khí tượng

Nghỉ hưu  năm 2015

GV.TS.  Bùi Hoàng Hải
 

 

Bộ môn Thủy văn và Tài nguyên nước

Chuyển công tác năm 2015

Phạm Văn Vỵ. GVC, ThS

Bộ môn Khoa học và Công nghệ biển,

Nguyên Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng

Nghỉ hưu năm 2015

Nguyễn Quang Trung, GVTN.ThS

Bộ môn Khí tượng

Chuyển công tác năm 2014

Kiều Quốc Chánh, GV.TS

Phòng nghiên cứu Dự báo thời tiết và khí hậu

Chuyển công tác năm 2013

Đặng Quý Phượng, GVC. ThS.

Bộ môn Thủy văn

Nghỉ hưu năm 2013

Hồ Thị Minh Hà, GV, TS

Bộ môn Khí tượng

Chuyển công tác năm 2013
 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Khải

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thủy văn (2004-2009)

Nghỉ hưu năm 2012

ThS. GVC Nguyễn Thị Nga

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thủy văn (2000-2004)

Nghỉ hưu năm 2011

ThS. GV Hoàng Thanh Vân

Phòng Dự báo thời tiết và Khí hậu,

Chuyển công tác năm 2011

PGS. TS. Nguyễn Văn Tuần

Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Địa lý - Địa chất (1992-1995)

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thủy văn (1984-2000)

Nghỉ hưu  năm 2008

PGS. TS. Phùng Đăng Hiếu

Bộ môn Hải dương học

Chuyển công tác năm 2008

TS. Đặng Thị Hồng Thủy

Bộ môn Khí tượng

Chuyển công tác năm 2007

NCV. Phạm Thị Hiếu

Trợ lý Giáo vụ (1984-2007)

Nghỉ hưu  năm 2007

NGUT, GVCC.GS.TS. Lê Đức Tố

Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Địa lý - Địa chất (1982-1986), Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn (1970-1972 và 1981-1995), Nguyên Chủ nhiệm Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học (1995-2000) Nghỉ hưu  năm 2005

PGS.TSKH. Kiều Thị Xin

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Khí tượng(1983-1984) và (1992-1996)

Nghỉ hưu  năm 2003

   

GVC. Trẩn Công Minh

Bộ môn Khí tượng

Nghỉ hưu năm 2002

PGS.TS. Đỗ Thiền

Nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Hải dương học (1977-1987)

Nghỉ hưu  năm 2001

GVC. Lê Văn Mai

Nguyên Phụ trách Bộ môn Khí tượng (1966-1967)

Nghỉ hưu  năm 1999

   
   

GVC. Phan Văn Chính

Nguyên Phụ trách Bộ môn Khí tượng (1982-1983)

Nghỉ hưu  năm 1997

 
(TS. GV. Bùi Hoàng Hải)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943