Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Quang Hưng ngày 5/3 (6 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 31
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7904589
Chuyên mục: » TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
Đăng ngày 30/11/2014 Cập nhật lúc 02:11:21 ngày 23/11/2017

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA NHIỆM KỲ 2014 - 2019

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ HẢI DƯƠNG HỌC 2014 - 2019

Ngày 23 tháng 10 năm 1995, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học đã được tách ra từ Khoa Địa lý – Địa chất (thành lập từ năm 1966) và liên tục được mở rộng, đổi mới, các chuyên ngành đào tạo và các đề tài nghiên cứu khoa học thích ứng với yêu cầu đòi hỏi của nền kinh tế - xã hội đất nước. So với ngày đầu tách khoa chỉ có 3 bộ môn và hơn hai chục cán bộ, hiện nay, Khoa KTTV & HDHcó 5 đơn vị với tổng số 36 cán bộ. Trong số đó có 25 giảng viên (3 giáo sư, 11 phó giáo sư, 4 tiến sĩ, 6 thạc sỹ, 1 cử nhân ), 7 nghiên cứu viên và 2 chuyên viên. Các cán bộ này làm việc trong các bộ môn, đảm nhiệm đào tạo 4 ngành đào tạo đại học, 3 chuyên ngành cao học và 3 chuyên ngành tiến sỹ.Khoa KTTV & HDH ở Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN là trung tâm đào tạo các ngành Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học cơ bản bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ về Khí tượng và Khí hậu học, Thủy văn, Hải dương học, Công nghệ biển. Trong 50 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã đào tạo cho đất nước một lượng đông đảo cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có trình độ và giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan khác nhau. Trong số đó, nhiều người đã trở thành các GS, PGS, và TS xứng đáng là các nhà khoa học có uy tín.

Hàng năm, Khoa KTTV & HDH cung cấp cho xã hội khoảng 50 - 120 cử nhân Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học hệ chính quy. Khoa cũng chú trọng đặc biệt đến đào tạo sau đại học. Hàng năm tuyển được khoảng 30 học viên cao học và 5 nghiên cứu sinh.

Trong nhiều năm qua Khoa KTTV & HDHđã được Nhà nước, các cấp, các ngành giao cho chủ trì triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Khoảng 15 năm gần đây, hàng năm Khoa KTTV & HDH đã và đang chủ trì thực hiện 7 - 9 đề tài cấp Nhà nước, 3- 5 đề tài cấp Bộ, Tỉnh và ĐHQGHN, 2-4 đề tài cấp cơ sở với tổng kinh phí mỗi năm khoảng trên 10 tỷ đồng. Mặc dù số lượng cán bộ còn thấp nhưng hàng năm Khoa KTTV & HDH công bố trung bình 70 bài báo trên các tạp chí quốc tế và trong nước, khoảng 20 báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học quốc tế và trong nước. Khoa KTTV & HDH đã thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trong nước và quốc tế (Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Đài Loan, Nhật Bản, Hà Lan, Bỉ, Úc…). Hàng năm, Khoa có 1-3 đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác với nước ngoài.

Sứ mạng:Đào tạo đại học và sau đại học về khí tượng, thủy văn và hải dương học đạt chất lượng cao có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng đất nước; Nghiên cứu khoa học cơ bản đỉnh cao, nghiên cứu định hướng ứng dụng hiệuquả.

Tầm nhìn:Trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu khí tượng, thủy văn và hải dương học có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Triết lý giáo dục: Khoa KTTV&HDH hướng tới các sinh viên có định hướng khoa học và xã hội đa dạng, bao gồm: đạo đức và giáo dục; nghiên cứu đột phá và giáo dục; chương trình đào tạo quốc tế và toàn cầu. Triết lý nhất quán này được phát triển phù hợp với nhiệm vụ chiến lược của Việt Nam: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu phát triển và chuyển giao trí thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc.” Giá trị cốt lõi trong triết lý giáo dục của Khoa được thể hiện đầy đủ trong chương trình đào tạo với tiêu chí: "Chất lượng xuất sắc; Đổi mới và sáng tạo; Trách nhiệm xã hội cao; Hợp tác và thân thiện”. Triết lý giáo dục của Khoa được phát triển và hình thành trên cơ sở khẩu hiệu hành động chung của Đại học Khoa học Tư nhiên: “Sáng tạo, tiên phong, trách nhiệm xã hội”, bao gồm các nội dung: (1) Các khoá học được xây dựng với các tiêu chí và mục tiêu cụ thể để đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi của xã hội; (2) Khuyến khích sinh viên tự xây dựng chương trình học tập, tìm hiểu đa dạng các môn khoa học, và tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khác nhau; (3) Sinh viên là trọng tâm trong tất cả các hoạt động học tập và giảng dạy; (4) Chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động; (5) Tạo ra môi trường học tập thu hút, hấp dẫn, và thúc đẩy cho sinh viên; (6) Kỹ năng giảng dạyhướng đến nâng cao vai trò chủ động của sinh viên trong lớp học; (7) Đội ngũ giảng viên và cán bộ xuất sắc gắn kết với sinh viên trong môi trường học tập; (8) Độc lập, sáng tạo, và khả năng lãnh đạo được khuyến khích tối đa trong nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Chiến lược phát triểnKhoa KTTV và HDH được xây dựng 5 năm 1 lần theo nhiệm kỳ của Trưởng Khoa, có điều chỉnh hang năm trong Hội nghị cán bộ công chức khoa. Thực hiện Chiến lược phát triển Trường ĐHKHTN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXVI, trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 các nội dung của chiến lược bao gồm:

-         Phát triển nguồn nhân lực và cải tiến bộ máy tổ chức: với nhiệm vụ cụ thể là (i) tăng cường tuyển dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy chất lượng cao (có học vị tiến sĩ/sinh viên đạt loại xuất sắc trong học tập) đến năm 2020 đạt 42 cán bộ cơ hữu, trong đó có 38 cán bộ giảng dạy;(ii) tạo điều kiện để cán bộ giảng viên có nguyện vọng nâng cao trình độ và nhận các học hàm, học vị cao hơn, trở thành nhóm cán bộ cốt lõi trong khoa; (iii) sắp xếp hợp lý bộ máy tổ chức của khoa để thuận lợi trong công tác quản lý, không chồng chéo (tái cấu trúc) (iii) chuẩn hóa nội dung công việc cho từng vị trí việc làm theo quy định của nhà nước, phân công công việc đến từng cá nhân

-         Tổ chức đào tạo các bậc học cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ: (i) Thực hiện tốt việc phân tầng chương trình đào tạo theo hướng dẫn của ĐHQGHN. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và điều chỉnh các ngành và chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và phát triển theo Quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo đến năm 2020 đã được ĐHQGHN phê duyệt; triển khai nhiệm vụ chiến lược một cách hiệu quả như một nhiệm vụ ưu tiên, thường xuyên trên cơ sở tích hợp đa dạng nguồn lực; tiếp tục tham gia thực hiện và nâng cao hiệu quả của công tác đổi mới tuyển sinh; tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, đặc biệt nhấn mạnh kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN; đẩy mạnh các hoạt động hậu kiểm định và phát triển văn hóa chất lượng.(ii)  Rà soát các văn bản quy định của trường, dựa vào đặc thù của khoa, chi tiết hóa các văn bản, quy định đối với giảng viên, NCS, HVCH và sinh viên và ban hành nội bộ để thực hiện. (iii)  Tiến hành công tác kiểm định theo tiêu chuẩn AUN ngành Khí tượng vào năm 2017, Hải dương học 2018 và Thủy văn 2019. (iv)  Tìm kiếm các nguồn lực tài trợ cho công tác đào tạo từ các cựu sinh viên, các cơ quan sử dụng  người lao động. Tham gia thực hiện và nâng cao hiệu quả của công tác đổi mới tuyển sinh. (v) Xây dựng chương trình đào tạo về Biến đổi khí hậu và Tài nguyên và Môi trường nước, ở bậc đại học. (vi) Đẩy mạnh công tác giáo trình và tăng cường kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên

-         Tổ chức nghiên cứu khoa học: Để đáp ứng tiêu chí định hướng nghiên cứu của trường Đại học  Khoa học Tự nhiên và Đại học Quốc gia Hà Nội, từ thực tiễn kinh nghiệm và truyền thống của khoa, giai đoạn tới cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau: (i) Tích cực đề xuất và tham gia tuyển chọn các đề tài cấp Nhà nước, cấp Đại học quốc gia. (ii) Tích cực tìm kiếm và ký các Hợp đồng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các địa phương và bộ, ngành trung ương. (iii) Hàng năm tổ chức tốt Hội nghị khoa học sinh viên, hai năm một lần tổ chức hội nghị khoa học cho cán bộ. Hàng năm công bố 50 – 70 bài báo quốc tế và quốc gia có uy tín

-         Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị đại học, đổi mới cải cách hành chính, phát triển hệ thống thông tin theo mô hình đại học số. Duy trì và nâng cấp website của khoa bằng tiếng Việt, tiến tới hoàn chỉnh bản tiếng Anh

-         Tăng cường cơ sở vật chất và nguồn lực tài chínhthông qua đào tạo, NCKH và các dịch vụ khác, góp phần nâng cấp và phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức. Phát triển và triển khai hiệu quả các dự án đầu tư từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau.

-         Tăng cường các hoạt động Hợp tác Quốc tế:  (i) Tăng cường trao đổi về đào tạo, nghiên cứu khoa học với các đối tác quốc tế, tích cực tham gia hội thảo, tổ chức hội thảo trong  nước và quốc tế, (2) Tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ trẻ đi nâng có trình độ ở nước ngoài, bồi dưỡng khả năng ngoại ngữ (iii) Hợp tác thực hiện các đề tài nghị định thư, các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ

-         Nâng cao đời sống vật chat tính thần cho cán bộ, công chức:  (i)  Việc tổ chức các hoạt động hiếu, hỷ, thăm nom người ốm và tham quan,  vào các dịp hè, đầu xuân, cuối năm sẽ được phối hợp với Công đoàn tổ chức trên cơ sở đáp ứng nguyện vọng của đa số CBCC. Đặt chỉ tiêu về đảm bảo tổng kinh phí các chế độ về thưởng Tết nguyên đán và tham quan nghỉ dưỡng cho CBCC  với kinh phí bình quân 5 triệu/ người năm. (ii) Tổ chức kỷ niệm khoa nhân các ngày truyền thống và ngày 20-11 trang trọng và tiêt kiệm. (iii) Đẩy mạnh công tác thi đua và khen thưởng đối với cán bộ và sinh viên. (iv) Hỗ trợ công tác của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đối với việc tổ chức các hoạt động đoàn thể của thanh niên - sinh viên với mức kinh phí khoảng 10 triệu đồng /năm

(PGS.TS. Vũ Thanh Hằng)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943