Thông tin nội bộ
Sinh nhật Phan Ngọc Thắng ngày 21/12 (9 ngày nữa)
Sinh nhật Nguyễn Thọ Sáo ngày 22/12 (10 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 54
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7093675
Chuyên mục: » GIỚI THIỆU
Đăng ngày 20/4/2009 Cập nhật lúc 08:01:22 ngày 11/1/2015

DANH SÁCH CÁN BỘ

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ HỮU

 1. TRẦN NGỌC ANH PGS.TS.
 2. NGUYỄN THANH BÌNH NCV. CN.
 3. ĐOÀN VĂN BỘ PGS.TS.
 4. KIỀU QUỐC CHÁNH GV. TS.
 5. NGUYỄN KIM CƯƠNG GV. TS.
 6. PHẠM THỊ PHƯƠNG CHI CV. ThS. NCS
 7. NGUYỄN HƯỚNG ĐIỀN NGUT. PGS.TS.
 8. TRẦN QUANG ĐỨC GV. TS.
 9. NGUYỄN TIỀN GIANG PGS. TS.
 10. TRỊNH THỊ LÊ HÀ GV. ThS.NCS
 11. NGUYỄN ĐỨC HẠNH GV. ThS.NCS
 12. BÙI HOÀNG HẢI GV. TS.
 13. VŨ THANH HẰNG GV. TS.
 14. NGUYỄN MINH HUẤN PGS. TS.
 15. PHẠM VĂN HUẤN NGUT. PGS.TS.
 16. NGUYỄN QUANG HƯNG GV. TS.
 17. HÀ THANH HƯƠNG GV. ThS  NCS
 18. ĐẶNG ĐÌNH KHÁ NCV.ThS.
 19. TRỊNH MINH NGỌC NCV.ThS. NCS.
 20. NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG GVTN. ThS.
 21. NGUYỄN Ý NHƯ GVTN. ThS NCS..
 22. NGUYỄN HỒNG QUANG GV. TS.
 23. NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN CVCD. CN. 
 24. NGUYỄN THỌ SÁO PGS.TS.
 25. NGUYỄN THANH SƠN PGS.TS.
 26. PHAN VĂN TÂN GS.TS.
 27. CÔNG THANH NCV. TS.
 28. NGÔ ĐỨC THÀNH GV. TS. 
 29. TRẦN TÂN TIẾN NGND. GS.TS.
 30. NGUYỄN MINH TRƯỜNG PGS. TS.
 31. BÙI MINH TUÂN GVTN. ThS.
 32. NGÔ CHÍ TUẤN NCV. ThS.NCS
 33. ĐINH VĂN ƯU NGUT.GS.TS.
 34. VŨ THỊ VUI GVTN. ThS.
 35. PHẠM VĂN VỴ GVC. ThS.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỈNH GIẢNG

 1. LƯƠNG TUẤN ANH PGS. TS. - Viện Khoa học KTTV & MT
 2. PHẠM VŨ ANH PGS. TS. - Hiệp hội KHKT KTTV
 3. HOÀNG ĐỨC CƯỜNG TS - Trung tâm DB KTTV Trung ương
 4. NGUYỄN KIÊN DŨNG TS. - Bộ TN & MT
 5. ĐỖ HUY DƯƠNG ThS. - Bộ TN & MT
 6. BÙI VĂN ĐỨC TS. - Bộ TN & MT
 7. LÃ THANH HÀ PGS.TS. - Viện Khoa học KTTV & MT
 8. LƯƠNG PHƯƠNG HẬU GS. TS. - Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
 9. PHÙNG ĐĂNG HIẾU PGS.TS. - Tổng cục Biển và Hải đảo
 10. NGUYỄN MẠNH HÙNG PGS.TS. - Viện cơ học
 11. NGUYỄN THANH HÙNG PGS.TS. - Phòng TN TĐ QG về ĐLSB, Viện KHTL Việt Nam
 12. HUỲNH THỊ LAN HƯƠNG PGS. TS. - Viện Khoa học KTTV & MT
 13. DƯƠNG VĂN KHẢM PGS.TS. - Viện Khoa học KTTV & MT
 14. VŨ THU LAN TS. - Viện Địa lý
 15. TRẦN VIỆT LIỄN PGS.TS. - Hiệp hội KHKT KTTV
 16. NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG PGS.TS. - Viện Vật lý Địa cầu
 17. NGUYỄN ĐĂNG QUẾ PGS.TS. - Hiệp hội KHKT KTTV
 18. DƯƠNG HỒNG SƠN PGS.TS. - Viện Khoa học KTTV & MT
 19. NGUYỄN LÊ TÂM TS. - Bộ TN & MT
 20. TRẦN HỒNG THÁI PGS.TS. - Trung tâm KTTV Quốc gia
 21. NGUYỄN VĂN THẮNG PGS.TS.- Viện Khoa học KTTV & MT
 22. MAI TRỌNG THÔNG PGS. TS. - Viện Địa lý
 23. TRẦN THỤC GS. TS. - Viện Khoa học KTTV & MT
 24. ĐẶNG THỊ HỒNG THỦY TS. - Trường ĐH Hà Nội
 25. HOÀNG MINH TUYỂN PGS.TS. - Viện Khoa học KTTV & MT
 26. HOÀNG THANH VÂN ThS - Đài truyền hình Việt Nam
 27. HỒ THỊ MINH HÀ GV. TS - Chuyên gia Quốc tế
 28. NGUYỄN QUANG TRUNG GVTN. ThS..

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ HƯU

 1. PHAN VĂN CHÍNH - 1997 GVC - mất 2014
 2. LÊ VĂN MAI - 1999 GVC.
 3. ĐỖ THIỀN - 2001 PGS.TS
 4. TRẦN CÔNG MINH - 2002 . GVC - mất 2010,
 5. KIỀU THỊ XIN - 2003 PGS.TSKH
 6. LÊ ĐỨC TỐ - 2005 NGUT. GS.TS..
 7. PHẠM THI HIẾU - 2007 NCV.
 8. NGUYỄN VĂN TUẦN - 2008 PGS.TS.
 9. NGUYỄN THỊ NGA - 2011 GVC. ThS.
 10. NGUYỄN HỮU KHẢI - 2012 PGS.TS.
 11. ĐẶNG QUÝ PHƯỢNG - 2013 GVC. ThS.
(NCV.CN. HVCH. Lê Quang Hưng)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943