Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 29
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8221368
Chuyên mục: » NGHIÊN CỨU KHOA HỌC » Đề tài KHCN » Cấp ĐHQGHN
Đăng ngày 19/4/2009 Cập nhật lúc 01:11:32 ngày 13/11/2017

ĐỀ TÀI CẤP BỘ - TỈNH - ĐHQGHN

Công bố danh mục các đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và tương đương do các cán bộ của Khoa chủ trì

ĐANG THỰC HIỆN

Nhóm A (QGTĐ)

 1. Nghiên cứu xây dựng bộ số liệu mưa trên lưới cho Việt Nam sử dụng phần mềm vệ tinh GSMaP và quan trắc tại trạm, ứng dụng đánh giá sự biến đổi các đặc trưng mưa cho khu vực Miền Trung. Đề tài cấp ĐHQGHN, 2015 – 2017,  MS: QG – 15.06 do PGS.TS. Ngô Đức Thành chủ trì
 2. Nghiên cứu phát triển phương pháp và bộ chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt, lấy ví dụ các sông Bến Hải và Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đề tài cấp ĐHQGHN, 2016 – 2018,  MS: QG –  16.15  do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì

Đề tài Dự án Tỉnh - Bộ - Ngành

ĐÃ THỰC HIỆN

Đề tài QG - QGTĐ

 1. Nghiên cứu đánh giá tác động của quá trình dâng cao mực nước do biến đổi khí hậu toàn cầu đến phân bố không gian của các hằng số điều hòa thủy triều trên vùng biển miền Trung Việt Nam. Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: QGTĐ.13.09  Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn Thời gian: 2013 - 2015
 2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng mô hình mô phỏng trường thủy động lực ba chiều và vận chuyển bùn cát xung quanh các kè mỏ hànchỉnh trị sông (thử nghiệm cho đoạn sông Hồng chảy qua thành phố Hà Nội). Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: QGTĐ.12.07  Chủ trì: PGS.TS. Trần Ngọc Anh. Thời gian: 2012 - 2014
 3. Nghiên cứu biến động cấu trúc dòng chảy và nhiệt độ nước dọc bờ Tây Vịnh Bắc Bộ. Đề tài nhóm B cấp Đại học Quốc gia. MS: QG.12.16 Chủ trì: ThS. Hà Thanh Hương Thời gian: 2012-2014
 1. Xây dựng phần mềm bộ mô hình thủy động lực và vận chuyển trầm tích phục vụ dự báo biến động môi trường vùng cửa sông ven biển Hải Phòng, Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: QGTĐ.11.05 Chủ trì: GS. TS. Đinh Văn Ưu Thời gian: 2011-2013.
 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước và vấn đề ngập lụt lưu vực các sông Nhuệ, sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: QGTĐ.10.06 Thời gian: 2010-2012 Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn 
 3. Đặc điểm hoàn lưu và thời tiết thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè (thời kỳ Meiyu/Baiu) trên khu vực Việt Nam. Đề tài nhóm B cấp Đại học Quốc gia. MS: QG.10.07 Chủ trì: TS.Nguyễn Minh Trường Thời gian: 2010-2012.
 4. Nghiên cứu khả năng mô phỏng và cảnh báo hạn hán cho khu vực Miền Trung bằng mô hình khí hậu khu vực. Đề tài nhóm B cấp Đại học Quốc gia. MS: QG.10.12 Chủ trì: TS.Vũ Thanh Hằng Thời gian: 2010-2012
 5. Ảnh hưởng của ENSO đến dao động và biến đổi nhiều năm của mưa gió mùa mùa hè trên khu vực Việt Nam Đề tài nhóm B cấp Đại học Quốc gia. MS:QG.10.13 Chủ trì: TS.Trần Quang Đức Thời gian: 2010-2012
 6. Phân tích độ nhạy và độ bất định sử dụng phương pháp Monte Carlo dùng cho bài toán dự báo lũ bằng mô hình WetSpa (Thử nghiệm cho lưu vực sông Vệ). Đề tài NCKH đặc biệt cấp ĐHQGHN. MS: QG.09.25. Chủ trì: TS. Nguyễn Tiền Giang.Thời gian: 2009-2010
 7. Xây dựng mô hình vận chuyển bùn cát và biến đổi địa hình vùng ven bờ Cát Hải, Hải Phòng phục vụ công tác bảo vệ đê và công trình bờ biển. Đề tài trọng điểm. MS.: QGTĐ-07.94. Thời gian: 2007-2009 Chủ trì: GS.TS. Đinh Văn Ưu.
 8. Nghiên cứu cơ sở khoa học điều hành hệ thống hồ chứa Hòa Bình - Tuyên Quang phục vụ phát điện và cấp nước chống hạn hạ du. MS: QG 07-20, Thời gian: 2007-2008. Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Hữu Khải
 9. Ứng dụng mô hình toán để mô phỏng chuỗi thời gian dòng chảy sông ngòi và ứng dụng nó vào điều hành hệ thống điện Quốc gia. MS: QG 07-21, Thời gian: 2007-2008. Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Văn Tuần
 10. Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa – dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số sông ngòi Miền Trung. MS: QG 07-15 Thời gian: 2007-2008, Chủ trì: TS. Nguyễn Thanh Sơn
 11. Nghiên cứu ứng dụng mô hình khí hậu khu vực mô phỏng/dự báo mùa các trường khí hậu bề mặt phục vụ qui hoạch phát triển và phòng tránh thiên tai, Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG Hà Nội, MS: QGTĐ.06.05. Thời gian: 2006-2008, Chủ trì: PGS.TS. Phan Văn Tân
 12. Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo ANN dự báo tổng lượng bức xạ ngày cho khu vực đồng bằng phía bắc Việt Nam, MS: QG.05.35 Thời gian: 2005-2007. Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền
 13. Nghiên cứu quá trình vận chuyển trầm tích bằng mô hình số trị phục vụ quy hoạch phát triển bền vững khu vực cửa sông Bạch Đằng. MS:QG-05-33 Thời gian: 2005-2006,.Chủ trì: TS. Nguyễn Minh Huấn
 14. Xây dựng công nghệ dự báo lũ bằng mô hình số thời hạn 3 ngày cho khu vực Trung Bộ Việt Nam. Đề tài trọng điểm ĐHQGHN. MS: QGTĐ.04.04. Thời gian: 2004-2006 Chủ trì: GS.TS. Trần Tân Tiến
 15. Đánh giá vai trò của địa hình và điều kiện mặt đệm trong mô hình số mô phỏng và dự báo khí hậu khu vực Việt Nam -Đông Dương, MS:QG.04.13 Thời gian: 2004-2005,.Chủ trì: PGS.TS. Phan Văn Tân
 16. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tương tác đất -khí quyển đến điều kiện khí hậu khu vực miền Trung Việt Nam, MS QG.02.16. Thời gian: 2002-2003,.Chủ trì: PGS.TS. Phan Văn Tân
 17. Phân tích, tính toán và xây dựng các giải pháp phòng chống lũ quét ở lưu vực sông Dinh tỉnh Bình Thuận. MS: QG 00-15, Thời gian: 2000 - 2001 Chủ trì:TS. Nguyễn Hữu Khải
 18. Nghiên cứu hệ thống mô hình số trị dự báo chuyển động của bão. MS: QG-99-09 Thời gian: 1999 - 2000. Chủ trì:PGS.TSKH. Kiều Thị Xin.
 19. Các đặc trưng thống kê cơ bản và đánh giá sự biến động của lượng mưa tháng và năm trên lãnh thổ Việt Nam . MS. QG.95.18, Thời gian: 1995 - 1996 Chủ trì:  Trần Công Minh .
 20. Đặc điểm lũ tiểu mãn sông ngòi Bắc Trung Bộ và các biện pháp phòng chống. Đề tài cấp Bộ, MS: B92-05-56, 1992-1993, Chủ trì: KS. Nguyễn Thanh Sơn

Đề tài, Dự án  - Tỉnh - Bộ - Ngành

 1. Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì. Thời gian 2012 - 2013\
 2. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực và địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa. Nhiệm vụ tư vấn giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa  do PGS.TS. Trần Ngọc Anh  chủ trì. Thời gian: 2012 - 2013
 3. Thu thập, tổng hợp và đánh giá dữ liệu  phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì. Thời gian 2012
 4. Lập nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông Bến Hải và Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì. Thời gian 2011 - 2012
 5. Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phục vụ lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt; Đề xuất các giải pháp xử lý, khôi phục. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa do PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì. Thời gian 2011 -2012
 6. Xây dựng công nghệ cảnh báo xâm nhập mặn hạ lưu của hệ thống sông thuộc tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực của các cán bộ địa phương trong việc vận hành các công trình tưới. Dự án Quản lý rủi ro thiên tai CR-4114-VN. Hợp đồng Dịch vụ tư vấn với Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (MARD) do PGS.TS. Trần Ngọc Anh  điều phối. Thời gian: 2012
 7. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên và đề xuất các giải pháp .ứng phó chiến lược. Hợp đồng tư vấn với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên do PGS.TS. Trần Ngọc Anh chủ trì. Thời gian 2011
 8. Xây dựng luận cứ về điều kiện khí hậu - thủy văn và chất lượng môi trường nước mặt cho việc xây dựng Khu kinh tế biển Đông NamQuảng Trị thuộc Đề tài cấp Nhà nước do BTTN Việt Nam chủ trì "Luận cứ khoa học về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và môi trường cho việc xây dựng khu kinh tế biển Đông NamQuảng Trị."Đề tài nhánh Hợp phần thủy văn. Thời gian 2010 - 2011.Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn.
 9. Đánh giá tình hình xói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ thống sông Nam Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do TS. Trần Ngọc Anhchủ trì. Thời gian: 2010.
 10. Điều tra đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo chủ trì. Thời gian 2009 - 2010.
 11. Dịch vụ tư vấn tiến hành khảo sát thực địa và lập mô hình thủy lực lưu vực sông Thạch Hãn và Bến Hải tỉnh Quảng Trị. Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB4) do TS. Trần Ngọc Anhđiều phối. Thời gian: 2009 - 2010
 12. Lập Dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tại các vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trừ thành phố Nha Trang). Hợp đồng tư vấn giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa do TS. Trần Ngọc Anhchủ trì. Thời gian: 2010
 13. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian các hằng số điều hòa thủy triều cho vùng biển vịnh Bắc Bộ. MS: QG-08-11 Thời gian: 2008-2009, Chủ trì: PGS. TS. Phạm Văn Huấn
 14. Điều tra, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Quảng Trị.Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì. Thời gian 2008 - 2009.
 15. Quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì. Thời gian 2007 - 2008. Đã có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Trị
 16. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nguồn nước do nuôi trồng thủy sản, vấn đề xâm nhập mặn và đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do TS. Nguyễn Tiền Giang chủ trì. Thời gian 2007 Đã nghiệm thu.
 17. Quy hoạch tổng thể tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có định hướng 2020. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì. Thời gian 2005 - 2006. Đã có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Trị
 18. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận. Đề tài cấp tỉnh Bình Thuận, 1986-1990. Chủ trì: PTS. Lê Đức Tố
 19. Điều tra nghiên cứu hệ thống dòng chảy khu vực biển Hải Phòng. Để tài cấp thành phố, 1979-1980. Chủ trì: PTS. Lê Đức Tố

Đề tài QT

 1. Ứng dụng mô hình MIKE_BASIN tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn. Đề tài cấp Đại học Quốc gia. MS.: QT-09-51. Chủ trì: TS.Trần Ngọc Anh. Thời gian: 2009-2010.
 2. Ứng dụng mô hình toán để khôi phục số liệu dòng chảy và đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng Trị. Đề tài cấp Đại học Quốc gia. MS.: QT-09-52. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Nga. Thời gian: 2009-2010.
 3. Thử nghiệm dự báo quỹ đạo bão trên Biển Đông bằng mô hình BARO MS: QT 08 Chủ trì: ThS. Hoàng Thanh Vân
 4. Tính toán thủy văn, thủy lực phục vụ tiêu thoát nước khu công nghiệp Bắc Thường Tín - Hà Tây. MS: QT 08- Thời gian: 2008,.Chủ trì: TS. Trần Ngọc Anh
 5. Đánh giá ảnh hưởng của sự biến đổi tình hình sử dụng đất đến dòng chảy mặt lưu vực sông Lam sử dụng mô hình WETSPA, MS: QT 08-65 Thời gian: 2008,.Chủ trì: TS. Nguyễn Tiền Giang
 6. Ứng dụng mô hình toán khôi phục số liệu dòng chảy sông và đánh giá tài nguyên nước mặt khu vực Cheng-Tà Rùng. MS: QT-08-50. Thời gian: 2008,.Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Nga
 7. Nghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu của mô hình CAM. MS: QT-07-47 Thời gian: 2007 Chủ trì: TS. Trần Quang Đức
 8. Đặc điểm thuỷ lực và việc điều tiết mặn cửa sông Văn Úc, MS: QT-07-46 Thời gian: 2007 Chủ trì: ThS. Phạm Văn Vỵ
 9. Nghiên cứu trên mô hình tính toán các giải pháp chỉnh trị đoạn sông phân lạch Trung Hà trên sông Đà, góp phần hoàn thiện vận tải thủy từ Hải Phòng đến nhà máy thủy điện Sơn La MS: QT-07-45 Thời gian: 2007 Chủ trì: TS. Nguyễn Thọ Sáo
 10. Nghiên cứu cải tiến sơ đồ tham số hóa đối lưu để dự báo mưa lớn khu vực Bắc Bộ bằng mô hình HRM. MS: QT-07-44 Thời gian: 2007 Chủ trì: ThS. Vũ Thanh Hằng
 11. Đặc điểm thuỷ lực và xâm nhập mặn cửa sông Đáy, MS: QT-06-35 Thời gian: 2006- 2007Chủ trì: ThS. Phạm Văn Vỵ
 12. Xây dựng mô hình mô phỏng dòng chảy và truyền chất hai chiều, ứng dụng cho vùng vịnh Hạ Long. Đề tài cấp ĐHQGHN, Mã số QT 06.34, Chủ trì: TS. Phùng Đăng Hiếu. Thời gian: 2006-2007.
 13. Ứng dụng mô hình toán để mô phỏng chuỗi thời gian dòng chảy sông ngòi và ứng dụng nó vào điều hành hệ thống điện Quốc gia. Đề tài Đại học Quốc gia Hà nội, 2005.Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Văn Tuần
 14. Đánh giá tiềm năng nuôi trồng thủy hải sản khu vực ven đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, MS: QT-05-33 Thời gian: 2005-2006,.Chủ trì: ThS. Trịnh Lê Hà
 15. Nghiên cứu liên kết các mô hình thủy văn thủy lực trong dự báo lũ sông Hương. MS: QT 05-38, Thời gian: 2005. Chủ trì: TS. Nguyễn Hữu Khải.
 16. Phân tích cấu trúc thẳng đứng của nhiệt độ và độ muối ở biển Đông. MS: QT-05-34 Thời gian: 2005,Chủ trì: PGS. TS. Phạm Văn Huấn
 17. Nghiên cứu cấu trúc và sự di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình WRF MS: QT 04–27 Thời gian: 2004-2005,.Chủ trì: Nguyễn Minh Trường
 18. Ứng dụng mô hình toán diễn toán lũ lưu vực sông Vệ trạm An Chỉ. MS: QT 04–26 Thời gian: 2004-2005,.Chủ trì: Nguyễn Thanh Sơn
 19. Ứng dụng mô hình HEC-6 tính toán và dự báo diễn biến lòng sông Hồng. MS: QT-03-22.Thời gian: 2003-2004,.Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Nga
 20. Ứng dụng mô hình toán phục vụ quy hoạch lưu vực sông Trà Khúc. MS: QT 03–21. Thời gian: 2003-2004,.Chủ trì: Nguyễn Thanh Sơn
 21. Khảo sát thực nghiệm về đặc điểm động lực lớp sát đáy ở vùng biển nông ven bờ. MS: QT-02-24 Thời gian: 2002 -2003 ,Chủ trì: PGS. TS. Phạm Văn Huấn
 22. Nghiên cứu mối quan hệ giữa độ phơi ngày của bức xạ mặt trời tổng cộng, khuếch tán và thời gian nắng trên lãnh thổ Việt Nam, MS: QT 01-23.Thời gian: 2001-2002,Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền
 23. Mô phỏng chế độ thuỷ lực trong hệ thống sông Hồng và Thái Bình khi có lũ lớn và triều cường MS: QT-01-22 Thời gian: 2001-2002,.Chủ trì: TS. Nguyễn Thọ Sáo
 24. Thực trạng bồi xói đoạn sông Hương chảy qua thành phố Huế MS: QT 01–21 Thời gian: 2001-2002,.Chủ trì: Nguyễn Thanh Sơn
 25. Sự truyền triều và mặn vùng hạ lưu sông Hồng, Phần II: Sự truyền mặn; MS: QT-01-44 Thời gian: 2001- 2002 Chủ trì: Phạm Văn Vỵ
 26. Sự truyền triều và mặn vùng hạ lưu sông Hồng. Phần I: Sự truyền triều; MS: QT-00-27 Thời gian: 2000 - 2001 Chủ trì: Phạm Văn Vỵ
 27. Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng Ngãi. MS: QT 00-26, Thời gian: 2000-2001.Chủ trì: ThS. GVC. Nguyễn Thị Nga
 28. Tính chu kì và tương quan của lượng mưa với độ kéo dài của thời kì gió mùa mùa hè trên lãnh thổ Việt Nam, MS QT 98-13. Thời gian:1998-2000,.Chủ trì: TS. Nguyễn Hướng Điền
 29. Ảnh hưởng của dãy Phanxipăng đến chế độ thủy văn Đông và Tây dãy Phanxipăng. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà nội, QT-96-15,1996-1998.Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Văn Tuần
 30. Quy luật trao đổi nước và vận chuyển bùn cát vùng sinh thái cửa sông ven biển Trung Trung Bộ (Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh TT-Huế). Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QT96-14, 1996-1997. Chủ trì: Phạm Văn Vỵ
(GV. TS. Hồ Thị Minh Hà)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943