Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 15
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7044832
Chuyên mục: » ĐÀO TẠO
Đăng ngày 4/11/2016 Cập nhật lúc 12:11:26 ngày 4/11/2016

KẾ HOẠCH SEMINAR BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TS, HỘI THẢO NỘI DUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

Căn cứ trên Quy chế và kế hoạch đào tạo hàng năm, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học tổ chức cho các Nghiên cứu sinh bậc Tiến sỹ báo cáo tiến độ định kỳ; các Nghiên cứu sinh bảo vệ đề cương luận án phục vụ ra Quyết định Công nhận tên đề tài và người hướng dẫn; và hội thảo nội dung luận văn Thạc sỹ cho các HVCH bảo vệ trong đợt 2 (cuối năm 2016). Các NCS, HVCH bố trí thời gian, chuẩn bị chu đáo các nội dung để hoàn thành tốt các nhiệm vụ này. Lịch cụ thể theo các chuyên ngành như sau:
 
1. Khí tượng và Khí hậu học

8h00 thứ 3, 8/11/2016 Seminar báo cáo tiến độ định kỳ của các NCS Trần Quang Năng (2011), Ngô Thị Thanh Hương (2011), Đinh Bá Duy (2015), Phạm Thanh Hà (2015)
Phòng Bộ môn Khí tượng, 208 T3

8h30 thứ 5, 10/11/2016 Bảo vệ đề cương luận án Tiến sỹ của các NCS Bùi Minh Tuân (2016) và Lê Quang Hưng (2016)
Phòng 402 T3

2. Hải dương học

8h00 thứ 2, 7/11/2016 Seminar báo cáo tiến độ định kỳ của các NCS Vũ Công Hữu (2013), Trần Anh Tú (2013), Nguyễn Văn Hướng (2013), Nguyễn Trung Thành (2014)
Phòng 402 T3

8h00 thứ 3, 8/11/2016 Seminar báo cáo tiến độ định kỳ của các NCS Hà Thanh Hương (2011), Bùi Thanh Hùng (2011), Nguyễn Ngọc Tiến (2014)
Phòng 402 T3

3. Thủy văn học

8h00 thứ 3, 8/11/2016 Seminar báo cáo tiến độ định kỳ của các NCS Nguyễn Đức Hạnh (2014), Ngô Chí Tuấn (2014)
Bộ môn Thủy văn 201 T3

8h00 thứ 5, 10/11/2016 Seminar báo cáo tiến độ định kỳ của các NCS Nguyễn Vũ Anh Tuấn (2012), Nguyễn Ngọc Hà (2013)
Bộ môn Thủy văn 201 T3

14h00 thứ 6, 11/11/2016 Bảo vệ đề cương luận án tiến sỹ của NCS Đặng Đình Đức (2016)
Bộ môn Thủy văn 201 T3

Khoa sẽ tổ chức Hội thảo về nội dung luận văn thạc sỹ trước bảo vệ cho các HVCH dự kiến bảo vệ đợt 2 năm 2016 (tháng 11,12) trong tuần từ 21-25/11. Đề nghị các HVCH đăng ký với Khoa qua Giáo vụ SĐH Vũ Công Hữu, email: vuconghuu80@gmail.com và cc đồng thời cho Khoa (Trần Ngọc Anh: tnanh2000@yahoo.com) và Bộ môn qua email của các Trưởng bộ môn (Nguyễn Minh Trường: truonghus@gmail.com; Công Thanh: congthanh1477@gmail.com; Nguyễn Minh Huấn: nmhuan61@gmail.com; Nguyễn Hồng Quang: quangnh@hus.edu.vn; Nguyễn Quang Hưng: nguyenquanghung@gmail.com)
(NCV. ThS. Phan Ngọc Thắng)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943