Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 31
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 6834488
Chuyên mục: » ĐÀO TẠO » Đào tạo đại học » Khung chương trình
Đăng ngày 6/3/2009 Cập nhật lúc 10:04:22 ngày 12/4/2010

KHUNG CLC KHÍ TƯỢNG

Chương trình nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn giỏi về khí tượng, khí hậu, có năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng tiếng Anh và tin học thành thạo phục vụ các công tác chuyên môn. Chương trình được xây dựng theo mục tiêu đào tạo diện rộng nhưng có định hướng chuyên ngành (dự báo thời tiết và khí hậu, khí hậu, môi trường khí và khí tượng nông nghiệp) vừa chú trọng cung cấp các kiến thức toán học, vật lý, hóa học và tin học cần thiết để tiếp cận các phương pháp nghiên cứu hiện đại, vừa đảm bảo các kiến thức cơ sở và chuyên sâu của chuyên ngành sao cho có thể làm việc ngay sau khi ra trường.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Chương trình nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn giỏi về khí tượng, khí hậu, có năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng tiếng Anh và tin học thành thạo phục vụ các công tác chuyên môn.

Chương trình được xây dựng theo mục tiêu đào tạo diện rộng nhưng có định hướng chuyên ngành (dự báo thời tiết và khí hậu, khí hậu, môi trường khí và khí tượng nông nghiệp) vừa chú trọng cung cấp các kiến thức toán học, vật lý, hóa học và tin học cần thiết để tiếp cận các phương pháp nghiên cứu hiện đại, vừa đảm bảo các kiến thức cơ sở và chuyên sâu của chuyên ngành sao cho có thể làm việc ngay sau khi ra trường.

2. Về kỹ năng:

Chương trình cung cấp cho sinh viên những kỹ năng về toán học, vật lý, hóa học, tin học cũng như các phương pháp tính toán hiện đại để phục vụ trực tiếp cho nghiệp vụ chuyên môn cũng như cho các lĩnh vực khác như: nông nghiệp, giao thông vận tải, hàng không, hàng hải v.v. Sinh viên biết áp dụng những phương pháp tính toán, phân tích hiện đại của khoa học cơ bản vào nghiên cứu chuyên môn, thành thạo kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực dự báo thời tiết và khí hậu.

Sinh viên có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và có khả năng tham gia thực hiện một phần nội dung nghiên cứu trong các đề tài khoa học và công nghệ.

3. Về năng lực:

Sau khi ra trường sinh viên có năng lực vững vàng của một cử nhân ngành Khí tượng, Khí hậu có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các trung tâm dự báo và các đài, trạm khí tượng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh trong cả nước, phục vụ các ngành kinh tế, xã hội và quốc phòng. Các sinh viên khá giỏi đủ khả năng để đào tạo tiếp ở bậc tiến sĩ.

4. Về thái độ:

Đào tạo cử nhân khí tượng có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt. Sinh viên có ý thức nghiêm túc, tỉ mỉ trong nghiên cứu chuyên môn, rèn luyện ý thức yêu và phát triển ngành.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 155 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                                          32 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                                        04 tín chỉ

                + Tự chọn:                                         04/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                                     42 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                                                47 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                                              20 tín chỉ

                + Bắt buộc:                                       06         tín chỉ

                + Bắt buộc cho chuyên ngành :     08        tín chỉ

                + Tự chọn:                                         06/40 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                                          10 tín chỉ

2. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo

 

- Sinh viên ngành Khí tượng học cần phi tích lũy kiến thức bắt buộc, áp dụng cho mọi chuyên ngành các môn học theo số thứ tự từ 1 - 50.

- Niên luận 2 tín chỉ (52) bắt buộc phải chọn theo các hướng chuyên môn sâu lựa chọn có giáo viên hướng dẫn.

- Thực tập nghiệp vụ 2 tín chỉ (53) bắt buộc phải chọn theo các hướng chuyên ngành lựa chọn.

- Sinh viên ngành Khí tượng có thể chọn một trong bốn chuyên ngành: Dự báo, Khí hậu, Khí tượng nông nghiệp và Môi trường khí. Sinh viên chọn chuyên ngành nào thì phải học các môn bắt buộc của chuyên ngành ấy (8 tín chỉ).

+ Các môn số 54, 55 là môn bắt buộc của chuyên ngành Dự báo.

+ Các môn số 56, 57 là môn bắt buộc của chuyên ngành Khí hậu.

+ Các môn số 58, 59 là môn bắt buộc của chuyên ngành Khí tượng nông nghiệp

+ Các môn số 60, 61 là môn bắt buộc của chuyên ngành Môi trường khí.

- Sinh viên tự chọn 6 tín chỉ trong phần tự chọn chung của cả bốn chuyên ngành, từ môn 62 đến 81.

- Khóa luận tốt nghiệp 10 tín chỉ bắt buộc phải chọn theo chuyên môn sâu có hướng dẫn.

- Cơ sở sắp xếp các môn học vào thời khóa biểu dựa vào môn học tiên quyết.

- Môn học Giáo dục Quốc phòng do Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đảm nhận.

 

(ThS. NCV. Lê Thị Hồng Vân)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943