Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 32
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 6834492
Chuyên mục: » ĐÀO TẠO » Đào tạo đại học » Khung chương trình
Đăng ngày 6/3/2009 Cập nhật lúc 10:04:36 ngày 12/4/2010

KHUNG CLC THỦY VĂN

Chương trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức tốt về toán học, vật lý, tin học, ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu trong chuyên môn sâu, hiện đại đạt chuẩn chất lượng của các đại học tiên tiến trong khu vực nhằm phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, giao thông vận tải, môi trường... và quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Chương trình được xây dựng trên hệ thống các môn học theo tín chỉ theo mục tiêu đào tạo sâu, có định hướng chuyên ngành, chú trọng cung cấp các kiến thức tin học, ngoại ngữ để sinh viên có khả năng tư duy và kỹ năng thực hành khoa học, chính xác và tiếp cận với các công nghệ hiện đại, tiên tiến, có khả năng ngoại ngữ tốt trong giao tiếp và khai thác các tài liệu tiếng nước ngoài, tạo khả năng cho quá trình dạy và học mang tính chủ động cao, có thể tiệm cận và hội nhập với khu vực và quốc tế.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Chương trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức tốt về toán học, vật lý, tin học, ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu trong chuyên môn sâu, hiện đại đạt chuẩn chất lượng của các đại học tiên tiến trong khu vực nhằm phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, giao thông vận tải, môi trường... và quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

2. Về kỹ năng:

Chương trình được xây dựng trên hệ thống các môn học theo tín chỉ theo mục tiêu đào tạo sâu, có định hướng chuyên ngành, chú trọng cung cấp các kiến thức tin học, ngoại ngữ để sinh viên có khả năng tư duy và kỹ năng thực hành khoa học, chính xác và tiếp cận với các công nghệ hiện đại, tiên tiến, có khả năng ngoại ngữ tốt trong giao tiếp và khai thác các tài liệu tiếng nước ngoài, tạo khả năng cho quá trình dạy và học mang tính chủ động cao, có thể tiệm cận và hội nhập với khu vực và quốc tế.

3. Về năng lực:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có kiến thức chuyên môn giỏi, có trình độ tin học cao và khả năng ngoại ngữ vững vàng, đủ năng lực sáng tạo của một cử nhân chất lượng cao ngành thủy văn. Có thể làm tốt công tác nghiên cứu, giảng dạy chuyên nghiệp, làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước, dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, đảm bảo khí tượng thủy văn liên quan tới tài nguyên và môi trường nước lục địa. Các sinh viên giỏi đủ khả năng để đào tạo tiếp ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ.

4. Về thái độ:

Đào tạo cử nhân thủy văn chất lượng cao có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, trung thực trong khoa học và luôn phấn đấu hoàn thành công việc.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 155 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                                32 tín chỉ

   (Không tính các môn học GDTC và GDQP)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                            04 tín chỉ

+ Tự chọn:                     04/08  tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                        42 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                                      42 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành,nghiệp vụ:                                  25 tín chỉ

+ Bắt buộc:                     08       tín chỉ

+ Tự chọn:                     17/35  tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                                 10 tín chỉ

2. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo

        -  Sinh viên chất lượng cao ngành Thủy văn học cần tích lũy kiến thức bắt buộc, áp dụng cho mọi chuyên ngành các môn theo số thứ tự từ 1–50; gồm 119 tín chỉ. Môn học Thực tập công nghiệp (52) 4 tín chỉ bắt buộc phải chọn theo hướng một trong các các môn: 41 – 44 tại các cơ sở sản xuất và nghiên cứu. Niên luận 1 và 2  bắt buộc phải chọn theo các hướng chuyên môn sâu lựa chọn có giáo viên hướng dẫn.

        -   Sinh viên có thể lựa chọn 17/35 tín chỉ các môn chuyên ngành từ 54-78trong đó: Các môn tự chọn (4/12)cho cả hai chuyên ngành gồm các môn  từ 54- 59. Các môn tự chọn (13/23 tín chỉ) cho chuyên ngành Thủy văn lục địa có thứ tự: 60-69; Các môn tự chọn (13/23 tín chỉ) cho chuyên ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường nước có thứ tự: 70-78; Khóa luận tốt nghiệp bắt buộc phải chọn theo chuyên môn sâu có hướng dẫn.

        -  Cơ sở sắp xếp các môn học vào thời khóa biểu dựa vào môn học tiên quyết.

        -   Môn học Giáo dục Quốc phòng do Trung tâm Giáo dục quốc phòng đảm nhận.

(ThS. NCV. Lê Thị Hồng Vân)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943