Thông tin nội bộ
Sinh nhật Phan Ngọc Thắng ngày 21/12 (9 ngày nữa)
Sinh nhật Nguyễn Thọ Sáo ngày 22/12 (10 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 53
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7093667
Chuyên mục: » ĐÀO TẠO » Đào tạo Thạc sỹ
Đăng ngày 11/12/2012 Cập nhật lúc 03:12:38 ngày 11/12/2012

LỊCH THI MÔN TIẾNG ANH CƠ BẢN CHO HVCH KHÓA 2011 - 2013

Trường Đại học Khoa học tự nhiên phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN tổ chức thi cuối kì môn tiếng Anh cơ bản.

Trường Đại học Khoa học tự nhiên phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN tổ chức thi cuối kì môn tiếng Anh cơ bản (4 tín chỉ) cho HVCH khóa 2011 - 2013 và các NCS (chưa có bằng thạc sĩ) trúng tuyển năm 2011 theo lịch sau:

1. Môn thi, hình thức thi

- Tên mô: Tiếng Anh cơ bản

- Hình thức: Thi phần nghe, đọc và viết

- Thời gian làm bài: Bài thi nghe - 20 phút, bài thi đọc và viết - 80 phút.

2. Đối tượng và điều kiện dự thi

a- HVCH khóa 2011 - 2013 và các NCS (chưa có bằng thạc sĩ) trúng tuyển năm 2011, đã có đủ điểm thành phần môn học theo quy định.

b- HVCH các khóa trước đã đăng ký và học lại cùng với khóa 2011 - 2013 đã đủ điều kiện dự thi như trên.

c- HVCH khóa 2010 - 2012 đã nộp đơn xin hoãn thi hoặc dự thi cuối kì nhưng kết quả tổng điểm môn học không đạt (dưới 4,0 - điểm D)

Các đối tượng ở mục 2.c phải đến Phòng Sau đại học để làm đơn xin thi lại bài cuối kì. Nếu kết quả điểm tổng vẫn không đạt, học viên phải đăng kí học môn học lại cùng khóa sau. Học viên xin hoãn thi cần nộp đơn trước ngày thi 02 ngày. Trường hợp không dự thi môn học thiếu lí do chính đáng sẽ nhận điểm không (0).

3. Thời gian, địa điểm thi

- Thời gian thi: Thứ 2 17/12/2012 từ 15h50' đến 17h40'

+ 15h50': Gọi thí sinh vào phòng thi

+ 16h00: Bắt đầu làm bài

- Địa điểm thi: Các giảng đường ở nhà T5 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Cụ thể gồm 19 giảng đường sau: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 201, 203, 204, 207, 209, 301, 302, 303, 304, 306, 309. Danh sách học viên dự thi đước xếp toàn khóa theo thứ tự tên A-B-C.

(NCV.ThS. Ngô Chí Tuấn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943