Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 34
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8221252
Chuyên mục: » ĐÀO TẠO
Đăng ngày 19/9/2019 Cập nhật lúc 10:09:42 ngày 19/9/2019

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC

Ngày 19/09/2019 Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Khí tượng học.

Tới tham dự Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ có đại diện lãnh đạo Khoa: TS. Công Thanh - Trưởng Khoa; đại diện cơ quan công tác của các HVCH: Ông Lê Ngọc Quyền - Giám đốc Đài KTTV Khu vực Nam Bộ và các chuyên gia, nhà khoa học nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Khí tượng học. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được của các học viên, cũng đã chỉ ra những hạn chế để hoàn thiện luận văn. Kết quả đánh giá chung là các Luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành Luận văn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Ông Lê Ngọc Quyền - Giám đồc Đài KTTV Khu vực Nam  Bộ

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, các Luận văn tốt nghiệp của các học viên đều được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị phòng Sau đại học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng Nhà trường công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.

 

Thành viên Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, đại diện cơ quan HVCH, CBHD

 

(NCS.ThS. Đào Thị Hòa)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943