Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 17
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 3937092

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

Lịch làm việc bộ môn

BÔ MÔN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỀN
Bằng khen Đại học Quốc gia, 2009 Tập thể Lao động xuất sắc 2008 -2010
Các tin khác

THƯ VIỆN

Luận văn Thạc sĩ Luận án Tiến sĩ Bài báo Khóa luận tốt nghiệp Sách và Giáo trình

GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
Thống kê và cập nhật một số giáo trình do các cán bộ giảng dạy của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học biên soạn và biên dịch, dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng như các đối tượng quan tâm khác
CÁC BÀI VIẾT 2015
CÁC BÀI VIẾT 2014
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH THỦY VĂN
Các tin khác
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943