Thông tin nội bộ
Sinh nhật Hoàng Thu Thảo ngày 9/8 (5 ngày nữa)
Sinh nhật Vũ Công Hữu ngày 15/8 (11 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 13
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8285060
Chuyên mục: » NGHIÊN CỨU KHOA HỌC » Nhóm nghiên cứu » MHDEWM
Đăng ngày 18/3/2010 Cập nhật lúc 11:09:07 ngày 17/9/2015

MOHDEWM - GIẢM THIỂU THỦY TAI VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Từ năm 2005 đến nay, Nhóm nghiên cứu Giảm thiểu thủy tai và Quản lý hiệu quả tài nguyên nước (MOHDEWM) đã thực hiện được nhiều dự án

 

Thành lập từ năm 2005 đến nay, Nhóm nghiên cứu Giảm thiểu thủy tai và Quản lý  hiệu quả tài nguyên nước (MOHDEWM) đã và đang thực hiện được nhiều dự án:

Các dự án đang thực hiện:

Các dự án đã thực hiện:

 1. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực và địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa. Nhiệm vụ tư vấn giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa  do PGS.TS. Trần Ngọc Anh  chủ trì. Thời gian: 2012 - 2013
 2. Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì. Thời gian 2012 - 2013
 3. Thu thập, tổng hợp và đánh giá dữ liệu  phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì. Thời gian 2012 - 2013
 4. Lập nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông Bến Hải và Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Đề án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì. Thời gian 2011 - 2012
 5. Xây dựng công nghệ cảnh báo xâm nhập mặn hạ lưu của hệ thống sông thuộc tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực của các cán bộ địa phương trong việc vận hành các công trình tưới. Dự án Quản lý rủi ro thiên tai CR-4114-VN. Hợp đồng Dịch vụ tư vấn với Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (MARD) do PGS.TS. Trần Ngọc Anh điều phối. Thời gian: 2012
 6. Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phục vụ lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt;  Đề xuất các giải pháp xử lý, khôi phục. Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho  Sở Tài nguyên và Môi trường. do PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì. Thời gian  2011.
 7. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên và đề xuất các giải pháp .ứng phó chiến lược. Hợp đồng tư vấn với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên do PGS.TS. Trần Ngọc Anh chủ trì. Thời gian 2011
 8. Xây dựng luận cứ về điều kiện khí hậu-thủy văn và chất lượng môi trường nước mặt cho việc xây dựng Khu kinh tế biển Đông Nam Quảng Trị  thuộc Đề tài cấp Nhà nước do BTTN Việt Nam chủ trì "Luận cứ khoa học về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và môi trường cho việc xây dựng khu kinh tế biển Đông Nam Quảng Trị."  Đề tài nhánh  Hợp phần thủy văn. do PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì. Thời gian 2010 - 2011.
 9. Đánh giá tình hình xói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ thống sông Nam Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do TS. Trần Ngọc Anh chủ trì. Thời gian: 2010.
 10. Điều tra, đánh giá xâm thực cho bãi tắm Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS. TS. Nguyễn Thọ Sáo chủ trì. Thời gian 2009 - 2010.
 11. Dịch vụ tư vấn tiến hành khảo sát thực địa và lập mô hình thủy lực lưu vực sông Thạch Hãn và Bến Hải tỉnh Quảng Trị. Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB4) do TS. Trần Ngọc Anh điều phối. Thời gian: 2009 - 2010
 12. Lập Dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tại các vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trừ thành phố Nha Trang). Hợp đồng tư vấn giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa do TS. Trần Ngọc Anh chủ trì. Thời gian: 2010
 13. Cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Cầu bằng mô hình MIKEBASIN .thuộc dự án  "Lập quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020Hợp đồng kinh tế do  TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì. ThS. Ngô Chí Tuấn điều phối. Thời gian:  2010
 14. Điều tra, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì. Thời gian 2008 - 2009. Đã nghiệm thu.
 15. Quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì. Thời gian 2007 - 2008. Đã có Quyết định phê duyệt sử dụng công trình của UBND tỉnh Quảng Trị
 16. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nguồn nước do nuôi trồng thủy sản, vấn đề xâm nhập mặn và đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do TS. Nguyễn Tiền Giang chủ trì. Thời gian 2007.
 17. Quy hoạch tổng thể tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có định hướng 2020. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì. Thời gian 2005 - 2006. Đã có Quyết định phê duyệt sử dụng công trình của UBND tỉnh Quảng Trị
 1.  Danh sách thành viên nhóm nghiên cứu MOHDEWM

  1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn              Phụ trách nhóm  
  2. PGS.TS. Trần Ngọc Anh                     Điều phối viên                            
  3. PGS.TS. Đặng Văn Bào
  4. ThS. NCS. NCVC.  Hoàng Thái Bình
  5. ThS NCV. Đặng Đình Đức
  6. PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang
  7. CN. HVCH. Nguyễn Đức Hạnh
  8. PGS. TS. Nguyễn Hiệu
  9. PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn
  10. GV. TS. Nguyễn Quang Hưng
  11. ThS. NCV. Đặng Đình Khá
  12. ThS. DBV Vũ Đức Long
  13. ThS. NCS. NCV. Trịnh Minh Ngọc
  14. ThS. GVTN Nguyễn Phương Nhung
  15. ThS. GVTN Nguyễn Ý Như
  16. PGS.TS Vũ Văn Phái
  17. PGS. TS. Nguyễn Thọ Sáo
  18. ThS. Phan Ngọc Thắng
  19. ThS. NCV Ngô Chí Tuấn
  20. PGS. TS. Trần Anh Tuấn
(PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943