Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 14
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7251216
Chuyên mục: » HỌC VIÊN SINH VIÊN
Đăng ngày 2/3/2012 Cập nhật lúc 06:02:01 ngày 10/2/2018

NGHIÊN CỨU SINH - ĐỀ TÀI, NGƯỜI HƯỚNG DẪN

  

2016

 1. Lê Quang Hưng

 2. Bùi Minh Tuân

 3. Đặng Đình Đức

2015

 1. Phạm Thanh Hà (2015 - 2019) 2411/QĐ-ĐHKHTN 13/7/2016.Dự báo hạn mùa ngày bắt đầu và kết thúc mùa mưa ở Việt Nam trên cơ sở sản phẩm mô hình số. HD: GS.TS. Phan Văn Tân

2014

 1. Ngô Chí Tuấn (2014-2017) 2867/QĐ-ĐHKHTN 6/8/2015. Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định tính dễ bị tổn thương do lũ, lụt trên lưu vực sông Bến Hải - Thạch Hãn. HDC: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn; HDP: TS. Nguyễn Kiên Dũng
 2. Nguyễn Đức Hạnh (2014-2017) 2868/QĐ-ĐHKHTN 6/8/2015. Nghiên cứu mô phỏng quá trình biến đổi lòng dẫn xung quanh các công trình chỉnh trị sông phức tạp. HDC: PGS.TS. Trần Ngọc Anh; HDP: TS. Shinichiro Onda, ĐH Kyoto, Japan.
 3. Nguyễn Trung Thành (2014-2017) 2892 QĐ-ĐHKHTN 7/8/2015. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đồng hóa số liệu phục vụ mô hình dự báo sóng. HDC: PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn; HDP: TS. Trần Quang Tiến.
 4. Nguyễn Ngọc Tiến (2014-2017) 2891 QĐ-ĐHKHTN 7/8/2015. Nghiên cứu quy luật biến động trầm tích tại vùng biển ven bờ cửa sông Hậu. HD: GS. TS. Đinh Văn Ưu.
 5. Đinh Bá Duy (2014-2017) 2889 QĐ-ĐHKHTN 7/8/2015. Đặc điểm hoạt động và khả năng dự báo hạn mùa xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. HDC: PGS.TS. Ngô Đức Thành; HDP: GS.TS. Phan Văn Tân
 6. Trần Quang Năng (2014-2017) 2890 QĐ-ĐHKHTN 7/8/2015. Dự báo tổ hợp vị trí bão đổ bộ vào bờ biển Việt Nam. HD: GS.TS. Trần Tân Tiến

2013

 1. Vũ Công Hữu (2013 - 2016) Phát triển, hoàn thiện và ứng dụng hệ thống các mô hình biến động bãi biển khu vực Nam Trung Bộ   HDC: GS.TS. Đinh Văn Ưu; HDP: TS. Lê Xuân Hoàn,
 2. Trần Anh Tú (2013 - 2016) Nghiên cứu các dạng Front trên khu vực Biển Đông Nam Bộ do hệ quả tương tác sông - biển. HDC: GS.TS. Đinh Văn Ưu; HDP: TS. Trần Đình Lân,
 3. Nguyễn Văn Hướng (2013 - 2016) Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc hải dương với năng suất khai thác một số loài cá kinh tế ở vùng biển đông Nam Bộ HDC: PGS.TS Đoàn Văn Bộ HDP: TS Nguyễn Khắc Bát
 4. Nguyễn Ngọc Hà (2013 - 2016) Nghiên cứu cơ sở khoa học ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước và quy hoạch phân bổ nguồn nước lưu vực sông Vệ  HDC: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang, HDP:  PGS.TS. Phạm Quý Nhân

2012

 1. Nguyễn Vũ Anh Tuấn (2012 - 2015) 1928/ QĐ - SĐH, 2/5/2013 Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý ô nhiễm nước do nuôi trồng thủy sản, đề xuất các giải pháp giảm thiểu  (Áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị)  HDC: PGS. TS Nguyễn Thanh Sơn; HDP: TS. Nguyễn Quang Hưng
 2. Ngô Thị Thanh Hương (2012 - 2015) 1809/ QĐ - SĐH, 23/4/2013 Biến đổi hoạt động gió mùa mùa hè ở Việt Nam. HDC: TS. Vũ Thanh Hằng. HDP: PGS.TS.Nguyễn Hướng Điền (1809/ QĐ - SĐH, 23/4/2013)

2011

 1. Bùi Thanh Hùng.(2011-2014) Gia hạn đợt 2 đến 2016 828 QĐ-SĐH Nghiên cứu cấu trúc các trường thủy động lực và môi trường vùng biển phía tây vịnh Bắc Bộ phục vụ dự báo ngư trường. HDC: PGS. TS. Đoàn Văn Bộ, HDP: TS. Chu Tiến Vĩnh
 2. Hà Thanh Hương.(2011-2014) Gia hạn đến đợt 2 đến 2016 827 QĐ-SĐH Nghiên cứu mô phỏng chế độ thủy văn và hoàn lưu vịnh Bắc Bộ. HDC: GS.TS. Đinh Văn Ưu. HDP:PGS.TS. Đinh Văn Mạnh
 3. Dư Đức Tiến. (2011-2014) Gia hạn đợt 2 đến 2016  825 QĐ-SĐH Khảo sát mối quan hệ giữa kỹ năng mô phỏng quỹ đạo bão và cường độ bão cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương bằng hệ thống đồng hóa tổ hợp. HDC: TS. Ngô Đức Thành, HDP: TS. Kiều Quốc Chánh
 4. Nguyễn  QuốcTrinh (4/3/2011) Gia hạn đợt 2 đến 4/3/2016 Nghiên cứu lan truyền dầu ở Biển Đông phục vụ cảnh báo và tìm kiếm nguồn thải. HDC: PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn, HDP: TS. Phùng Đăng Hiếu

2010

 1. Hoàng Thái Bình (12/11/2010) Gia hạn đợt 2 đến 12/11/2015. Nghiên cứu phương pháp tích hợp phục vụ quản lý lũ lụt (áp dụng thử nghiệm cho các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị). HDC: TS. Vũ Kiên Trung, HDP: TS. Trần Ngọc Anh
 2. Trần Thiết Hùng 446/QĐ - SĐH (4/3/2010) Gia hạn đợt 2 đến 4/3/2015 Nghiên cứu cơ sở khoa học điều hành liên hồ chứa chống hạn lưu vực sông Ba. HDC: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải, HDP: TS. Nguyễn Tiền Giang
 3. Nguyễn Việt 262/QĐ - SĐH (1/2/2010) Gia hạn đợt 2 đến 1/2/2015Nghiên cứu cơ sở khoa học điều hành liên hồ chứa chống lũ lưu vực sông Ba. HDC: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải, HDP: TS. Nguyễn Tiền Giang

 

  

(PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943