Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 35
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 6836594
Chuyên mục: » GIỚI THIỆU
Đăng ngày 18/2/2009 Cập nhật lúc 03:05:16 ngày 5/5/2009

Sơ đồ tổ chức cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ MÔN KHÍ TƯỢNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ MÔN THUỶ VĂN

BAN

 

 

CHỦ

 

 

 

NHIỆM

 

 

BỘ MÔN HẢI DƯƠNG HỌC

KHOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU DỰ BÁO

 

 

 

 

THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ

 

 

 

 

MÔI TRƯỜNG BIỂN

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ

HỘI ĐỒNG

 

 

MÔI TRƯỜNG NƯỚC

KHOA HỌC

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC

ĐÀO TẠO

 

 

VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG KHOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NCV.CN. HVCH. Lê Quang Hưng)
2 file đính kèm:
sodo.bmp
sodo.JPG
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943