Thông tin nội bộ
Sinh nhật Phạm Thanh Hà ngày 5/6 (9 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 15
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8105183
Chuyên mục: » THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Đăng ngày 15/12/2019 Cập nhật lúc 10:12:16 ngày 15/12/2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN KHU VỰC PHÍA BẮC

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - Môi trường biển Khu vực phía Bắc thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019 như sau:

- Vị trí Hành chính, tổng hợp: 03 người

- Vị trí Kỹ thuật, khoa học công nghệ: 03 người

- Vị trí Kế toán viên: 01 người

- Vị trí Kinh tế, kế hoạch: 02 người

- Vị trí Phân tích, thí nghiệm: 03 người

- Vị trí Xây dựng cơ sở dữ liệu: 02 người

- Vị trí Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tài nguyên, môi trường, sinh thái biển, hải đảo: 11 người

- Vị trí Điều tra nghiên cứu các trường Địa vật lý biển: 05 người

- Vị trí Quy hoạch biển, hải đảo: 04 người

- Vị trí Quản lý tổng hợp vùng bờ: 02 người

Yêu cầu chung: 

- Đủ 18 tuổi trở lên, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Lý lịch rõ ràng, có đơn đăng ký dự tuyển theo quy định;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được phân công;

- Cam kết nếu được tuyển dụng phải làm việc tối thiểu 05 năm;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, ngạch viên chức tại vị trí dự tuyển hoặc Bản cam kết hoàn thành chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghê nghiệp tại vị trí tuyển dụng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực của Quyết định tuyển dụng.

- Trình độ đại học trở lên các chuyên ngành được quy định tại mỗi vị trí dự tuyển;

- Ngoại ngữ: tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên). 

Chi tiết Thông báo tuyển dụng và hướng dẫn nộp hồ

(NCS.ThS. Đào Thị Hòa)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943