Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Ý Như ngày 23/1 (2 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 50
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7166779
Chuyên mục: » ĐÀO TẠO
Đăng ngày 16/9/2015 Cập nhật lúc 11:09:54 ngày 16/9/2015

THỦ TỤC XIN GIA HẠN THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN CHO HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc làm đơn xin gia hạn thời gian đào tạo và bảo vệ luận văn cho học viên sau đại học như sau:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc làm đơn xin gia hạn thời gian đào tạo và bảo vệ luận văn cho học viên sau đại học như sau:

1. Toàn thể học viên cao học khóa 2013-2015

2. Nghiên cứu sinh khóa 2009 - 2014, 2010 - 2014, 2011 - 2014, 2012 - 2015

- Tất cả các học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các khóa kể trên đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục tại phòng Sau đại học để ra quyết định bảo vệ luận văn tốt nghiệp (đối với học viên cao học), bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (đối với nghiên cứu sịnh) đều phải làm đơn xin gia hạn thời gian đào tạo và bảo vệ luận văn.

- Các học viên cao học và nghiên cứu sinh trước khi nộp đơn xin gia hạn đều phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí các kỳ trong thời gian đào tạo chính thức.

- Đơn xin gia hạn nộp tại Khoa cho ThS. Ngô Chí Tuấn

- Hạn nộp đơn đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2015

(NCV.ThS. Ngô Chí Tuấn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943