Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 29
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 6834473
Chuyên mục: » ĐÀO TẠO » Đào tạo Thạc sỹ
Đăng ngày 29/2/2012 Cập nhật lúc 09:02:33 ngày 29/2/2012

VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH CÁC KHÓA

Căn cứ Quy định về việc thu học phí đào tạo các bậc học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Quyết định thu 5 tháng học phí của học viên cao học và nghiên cứu sinh các khóa hiện đang học tập tại Trường với kinh phí phải đóng như sau:

1. Học viên cao học mức đóng là 590.000đồng/tháng/1 học viên

2. Nghiên cứu sinh mức đóng là 980.000đồng/tháng/1 nghiên cứu sinh

Đề nghị các học viên cao học và nghiên cứu sinh của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học theo dõi và thực thi quyết định này.

(NCV.ThS. Ngô Chí Tuấn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943