Binhnt - NCV. CN. Nguyễn Thanh Bình

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

HỌ VÀ TÊN:                            NGUYỄN THANH BÌNH
Năm sinh: 05-04-1960
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán: Quảng Bình
Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trình độ học vấn: Đại học.
Ngạch viên chức: 13.092

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học1984 - 1989, Vi sinh vật - Sinh học. Đại học Tổng hợp Hà Nội

III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

1978 – 1982 Bộ đội CPC sư đoàn 307 Quân khu 5
1982 – 1997 Cán bộ nghiên cứu, Trung tâm Vi sinh ứng dụng, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội
1997 – 2015 Cán bộ khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

IV. KHEN THƯỞNG

Khen thưởng:

1982 – Huy chương hạng 3
1982 – Bằng khen của Bộ Quốc phòng
1982 – Huy chương vì sự nghiệp quốc tế
1982 – Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943