HungLQ - NCV.CN. HVCH. Lê Quang Hưng

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

 

1.       HỌ VÀ TÊN(viết hoa): Lê Quang Hưng                       Ngày sinh: 13/12/1986
2.       Giới tính (Nam/Nữ):      Nam                                         Dân tộc: Kinh
3.       Quê quán (ghi rõ: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) Xã Mỹ Hào, Huyện Mỹ Văn, Tỉnh Hưng Yên
4.       Nơi ở hiện nay (ghi rõ: số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Số 64 ngõ 73 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội                                                  
5.       Địa chỉ liên hệ:       
6.       Cơ quan công tác (tên cơ quan, bộ phận làm việc, đã nghỉ hưu thì ghi cơ quan trước khi nghỉ): 
Trung tâm động lực và môi trường Biển, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
7.       Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội                                                              
8.       Điện thoại: Cơ quan:      
9.       Địa chỉ E-mail:   p0p86@yahoo com                                          , Fax:                                       
10.   Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 26/3/2004 , ngày vào Đảng CSVN:        /      /       
11.   Chức vụ hiện nay:                                                                                                                          
12.   Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm :                                                                                                 
13.   Trình độ học vấn hiện nay: Cử Nhân
13.1.      Năm được cấp bằng Đại học: 2008    , thuộc ngành: Khí Tượng                                             
Chuyên ngành: Dự báo                    Nơi cấp bằng: Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội          
13.2.      Năm được cấp bằng Thạc sĩ:             , thuộc ngành:                                                                
Chuyên ngành:                                Nơi cấp bằng:                                                                     
13.3.      Năm được cấp bằng Tiến sĩ:             , thuộc ngành:                                                                
Chuyên ngành:                                Nơi cấp bằng:                                                                     
13.4.      Năm được cấp bằng Tiến sĩ khoa học:           , thuộc ngành:                                                    
Chuyên ngành:                                Nơi cấp bằng:                                                                     
13.5.      Năm được cấp bằng cấp khác cao nhất:                 , thuộc ngành:                                           
Chuyên ngành:                                Nơi cấp bằng:                                                                 
14.   Ngạch công chức, viên chức (GVCC, GVC, GV,   ):                                                       
15.   Năm được phong chức danh Phó Giáo sư:         Năm được phong chức danh Giáo sư:              
16.   Danh hiệu (Ghi rõ danh hiệu và năm đạt danh hiệu: NGND, NGƯT, …  các danh hiệu khác):                                                                                                                                                              
17.   Quá trình công tác (ghi tóm lược: thời gian, công việc, chức vụ, cơ quan công tác):
·         Từ 01/2008
Quá trình khen thưởng: (các loại Bằng khen, Huân, Huy chương và danh hiệu khác):                                                                                                                                                                
18.   Ngoại ngữ thành thạo: Tiếng Anh                                                                                               
19.1.Thuộc diện được đào tạo ở nước ngoài (có/không):                                                                     
19.1.1. Học đại học tại nước :                                                                                                            
19.1.2. Bảo vệ luận án (Th S, TS, TSKH)                       Tại nước :                                     
19.1.3. Thực tập dài hạn (> 1 năm) tại nước :                                                                                   
19.2.      Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :                                                                                           
19.2.1. Giảng dạy bằng ngoại ngữ :                                                                                                  
19.2.2. Nước đến giảng dạy:                                                                                                             
19.2.3. Đối tượng khác (ghi rõ):                                                                                                      
19.   Thâm niên tham gia đào tạo: từ tháng         năm       đến      tháng        năm    
20.1. Hướng dẫn NCS: Số lượng HD chính:                       Số lượng HD phụ:  
20.2. Hướng dẫn Cao học: Số lượng HD chính:                  Số lượng HD phụ:
20.3. Số lượng hướng dẫn khóa luận/đồ án tốt nghiệp Đại học:                                            
20.4. Danh sách Tiến sỹ, Thạc sỹ đã hướng dẫn bảo vệ thành công:

 

TT
Họ và tên
Tên đề tài / NCS hoặc Cao học
Thời gian
hướng dẫn
(từ năm        
đến năm      )
Cơ sở đào tạo
Năm
bảo vệ
1.                 
 
 
 
 
 

 

20.5. Sách đã xuất bản phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

 

TT
Tên các tác giả, tên sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1.     
 
 
 

 

20.6. Các chương trình, đề tài, dự án KH chủ trì đã nghiệm thu:

 

TT
Tên chương trình, đề tài, dự án KH và mã số
Thời gian thực hiện
(từ năm …… đến năm ……)
1.                 
 
 

 

20.   Các phát minh, sáng chế đã đăng ký bản quyền (tên các tác giả, tên phát minh, sáng chế, năm đăng ký bản quyền) :                                                                                                                                                           
21.   Giáo trình giảng dạy chính:                                                                                                                                                            
22.   Lĩnh vực nghiên cứu chính hoặc họat động chuyên môn, công tác chính:                                                                                                                                                            
23.   Các bài báo, báo cáo khoa học đã đăng toàn văn trên các tạp chí, tuyển tập hội nghị khoa học (tên các tác giả, tên bài báo/ báo cáo, tên tạp chí/ kỷ yếu, tập, số, trang, năm công bố, … ):


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943