Quyenntl - CVCD. CN. Nguyễn Thị Lệ Quyên

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 Họ và tên: NGUYÊN THỊ LỆ QUYÊN                               

Ngày sinh:23/12/1980

Nơi sinh:Hà Tĩnh

Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.

Email:quyennl@vnu.edu.vn

Chức vụ:

Trình độ học vấn: Đại học

Ngoại ngữ:Tiếng Anh

Ngạch viên chức: 01.003

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:2009, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh và quản trị công đoàn, ĐH Công Đòan

III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

2002 – nay:Kế toán, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943