chanhkq - GV. TS. Kiều Quốc Chánh

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

1. HỌ VÀ TÊN: KIỀU QUỐC CHÁNH 
2. Giới tính: Nam               Sinh năm: 1980                  
3. Quê quán: Ứng Hoà, Hà Tây    Dân tộc: Kinh
4. Nơi ở hiện nay: P1-B1 Khu Tập Thể BV GTVT 1, Láng Thượng, Hà Nội
5. Cơ quan công tác:
    Phòng Thí Nghiệm Nghiên cứu Dự báo Thời tiết và Khí hậu,
    Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học, 
    Đại học Khoa học Tự nhiên
6. Địa chỉ cơ quan: phòng 209 nhà T3, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
7. Điện thoại: Cơ quan: 0438584943.  Nhà riêng:(844)-376-69267 
8. Địa chỉ E-mail:   kieucq.at.atmos.umd.edu,        
9. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 18/03/1994, ngày vào Đảng CSVN: 
10. Chức vụ hiện nay: Giảng viên 
11. Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm: Giảng viên 
12. Trình độ học vấn hiện nay: Tiến sĩ 
13. Năm được cấp bằng Đại học: 2002, thuộc ngành: Khí tượng, ĐHKHTN 
14. Năm được cấp bằng Tiến sĩ: 2008, thuộc ngành: Khí tượng Chuyên ngành: Khí tượng học, Nơi cấp bằng: Đại Học Tổng Hơp Maryland, College Park. 
15. Quá trình công tác (ghi tóm lược: thời gian, công việc, chức vụ, cơ quan công tác):
      2008-2009: Postdoctoral ĐH Maryland, College Park
      2009-2010: Postdoctoral Penn State
      2010-nay:  Giảng Viên, ĐH KHTN, ĐHQGHN 
16. Ngoại ngữ thành thạo: Tiếng Anh 
18. Thâm niên tham gia đào tạo: từ tháng 09 năm 1995 đến năm 2009 
19. Hướng dẫn NCS: Số lượng HD chính:                     Số lượng HD phụ: 
20. Hướng dẫn Cao học: Số lượng HD chính:                Số lượng HD phụ:  
21. Số lượng hướng dẫn khóa luận/đồ án tốt nghiệp Đại học:  
22. Danh sách Tiến sỹ, Thạc sỹ đã hướng dẫn bảo vệ thành công: 
23. Sách đã bản phục vụ đào tạo đại học và sau đại học: 
24. Các chương trình, đề tài, dự án KH chủ trì đã nghiệm thu: 
25. Các phát minh, sáng chế đã đăng ký bản quyền (tên các tác giả, tên phát minh, sáng chế, năm đăng ký bản quyền): 
26. Giáo trình giảng dạy chính: 
27. Lĩnh vực nghiên cứu chính hoặc họat động chuyên môn, công tác chính:
    - Động lực bão và cơ chế pháp sinh bão
    - Đồng hóa số liệu bằng phương pháp lọc Kalman tổ hợp
    - Động lực sóng khí quyển 
28. Các bài báo đã đăng toàn văn trên các tạp chí, tuyển tập hội nghị khoa học
 
1. Zhang, Da-Lin, and C. Q. Kieu, 2005: Shear-forced Vertical Circulations in Tropical Cyclones , Geophys. Res. Lett., 32, L13822, doi:10.1029/2005GL023146 
2. Zhang, Da-Lin, and C. Q. Kieu, 2006: How Tropical Cyclones Resist to Destruction from Vertical Shear, Bull. Amer. Meteor. Soc., 87, p. 22-23
3. Zhang, D.L., and C. Q. Kieu, 2006: Potential Vorticity Diagnosis of a Simulated Hurricane. Part II: Quasi-Balanced Contributions to Forced Secondary Circulations , J. Atmos. Sci., 63, 2898-2914. 
4. Kieu, C. Q., and D. L. Zhang, 2008: Genesis of Tropical Storm Eugene (2005) Associated with the ITCZ Breakdowns. Part I: Observational and Modeling Analyses. J. Atmos. Sci., 65, 3419-3433.
5. Kieu, C. Q., and D.-L. Zhang, 2009: An analytical model for the rapid intensification of tropical cyclones. Q. J. Roy. Meteor. Soc.. DOI:10.1002/qj.433. 
6. Kieu, C. Q., and D.-L. Zhang, 2009: Genesis of Tropical Storm Eugene (2005) Associated with the ITCZ Breakdowns. Part II: Roles of vortex merger and ambient potential vorticity. J. Atmos. Sci., 66, 1008-1015. 
7. Kieu, C. Q., and D.-L. Zhang, 2010: Genesis of Tropical Storm Eugene (2005) Associated with the ITCZ Breakdowns. Part III: Sensitivity to different initial conditionsJ. Atmos. Sci., 67, 1745-1758.
8. Kieu, C. Q., and D.-L. Zhang., 2010: A piecewise potential vorticity inversion algorithm and its application to hurricane inner-core anomalies. J. Atmos. Sci., 67, 1745–1758
9. Kieu, C. Q., H. Chen, and D.-L. Zhang., 2010: An Examination of the Pressure-Wind Relationship for Intense Tropical Cyclones, Wea. and Forecasting, 25, 895-907.
10. Kieu, C. Q., and Zhang, D.-L., 2010: On the consistency between the dynamical and thermodynamical equations with prescribed vertical motion in an analytical tropical cyclone model. Q. J. R. Meteor. Soc. DOI:11.1002/qj.111
11. Kieu, C. Q., 2010: Ước lượng sai số mô hình trong bộ lọc Kalman bằng phương pháp lực nhiễu độngTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ , Tập 26, số 3S, 310.   
12. Kieu, C. Q., 2011: An investigation into the contraction of the  hurricane radius of maximum wind. Meteorol Atmos Phys. DOI 10.1007/s00703-011-0171-7
13. Tien, T.T., C. Thanh, H.T. Van, and C. Q. Kieu, 2012: Two-dimensional Retrieval of Typhoon Tracks from an Ensemble of Multi-Model Outputs.Wea. Forecasting.  http://dx.doi.org/10.1175/WAF-D-11-00068.1
14. Kieu, C. Q., and D.-L. Zhang, 2012: Is the isentropic surface always  impermeable to the potential vorticity substance? Adv. Atmos. Sci.,  29,  doi: 10.1007/s00376-011-0227-0.
15. Kieu, C. Q, 2011:  Xây dựng hệ thống đồng hóa lọc Kalman tổ hợp địa phương cho mô hình dự báo thời tiết WRFTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 17-28
16. Kieu, C., M.T. Nguyen, T.M. Hoang, T. Ngo-Duc, 2012: Sensitivity of the Track and Intensity Forecasts of Typhoon Megi (2010) to Satellite-Derived Atmospheric Motion Vectors with the Ensemble Kalman Filter, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology.  journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JTECH-D-12-00020.1.
17. Kieu, C. Q., M.T. Pham, M.T. Hoang, 2013: Application of the Multi-physics Ensemble Kalman Filter to Typhoon Forecast. Pure and Applied Geophysics. (in press) doi: 10.1007/s00024-013-0681-y
18. Du, T. D., T. Ngo-Duc, M. T. Hoang, and C. Q. Kieu, 2013: A Study of Connection between Tropical Cyclone Track and Intensity Errors in the WRF Model. Meteo. Atmos. Phys., 122, 55-64
19.  Tallapragada, V., C. Q. Kieu, Y. Kwon, Q. Liu, S. Trahan, Z. Zhang, 2013: Structural Evaluation of the HWRF model during 2011 model implementation. Mon. Wea. Rev., in press.
 
 
29. Các  báo cáo khoa học đã đăng trên hội nghị khoa học
 
1. Zhang, D.-L., and C. Q. Kieu, 2006: How tropical cyclones resist destruction from vertical shear. Proceedings, the 4th Joint Korea-US Workshop on Mesoscale Observation, Data Assimilation & Modeling for Severe Weather, Seoul, Korea, 49-53 
2. Zhang, D.-L., and C. Q. Kieu 2006: Shear-Induced Vertical Circulations in Tropical Cyclones. 27th Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology (P4.15), Monterey, CA 
3. Zhang, D.-L., and C. Q. Kieu, 2005: The vertical shear induced secondary circulation of tropical cyclones. Abstract (CD, 6M.3). 11th Conference on Mesoscale Processes, American Meteorological Society, Albuquerque. 
4. Zhang, D.-L., and C. Q. Kieu, 2006: A cloud-resolving study of the life cycle of Tropical Storm Eugene (2005). Extended Abstracts, International Tropical Cyclone Workshop. July 27-29, Shanghai Typhoon Institute. 
5. Kieu C. Q., and D. L. Zhang, 2006: A Cloud-resolving Simulation of the Lifecycle of Tropical Storm Eugene (2005) using the WRF Model. TCSP workshop, Alabama 
6. Kieu C. Q., and D. L. Zhang, 2007: Genesis of Tropical Storm Eugene from Mesovortex Merging within the ITCZ. Poster, TCSP/NAMA NASA workshop, Baltimore. 
7. Kieu C. Q., and D. L. Zhang, 2008: On the genesis of tropical storm Eugene (2005) associated with the ITCZ breakdown, 28th Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology (C6.5), Orlando, FL 
8. Zhang, D.-L., and C. Q. Kieu, 2007: Tropical cyclogenesis from the ITCZ breakdowns. Abstracts, Fourth International Ocean-Atmosphere Conference (COAA2007), Qindao, July 4 - 6. 
9. Kieu, C.Q., and D.-L. Zhang, 2008: The effects of deep convection on tropical cyclone development. The 14th Cyclone Workshop, Quebec, Canada
10. Tallapragada V.;  Y. Kwon, Q. Liu, S. Trahan, Z. Zhang, E. Aligo, C. Kieu, W. Wang, J. Oconnor, R. E. Tuleya, S. Gopalakrishnan, X. Zhang, B. Lapenta, F. D. Marks Jr., and R. L. Gall, 2012: Operational Implementation of High-Resolution Triple-Nested HWRF at NCEP/EMC - A Major Step Towards Addressing Intensity Forecast Problem. AMS 30th Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology. Florida, USA. 


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943