datpt - TS. Phạm Tiến Đạt

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

Thông tin cá nhân

 • Họ và tên: PHẠM TIẾN ĐẠT                                   
 • Giới tính (Nam/Nữ):     Nam                                    Dân tộc: Kinh
 • Quê quán: Thủy Nguyên - Hải Phòng
 • Địa chỉ liên hệ: P.203 - T3 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN - 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN
 • Cơ quan công tác: Bộ môn Khoa học và Công nghệ Biển
 • Địa chỉ cơ quan: 334 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
 • E-mail:  datpt@hus.edu.vn; datptocean@gmail.com     
 • Trình độ học vấn: Tiến sĩ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Ngoại ngữ: tiếng Anh                         
 
Quá trình đào tạo
 
 • 2017: Tiến sĩ, Khoa học Trái đất, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore)
 • 2009: Thạc sĩ, Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
 • 2006: Cử nhân, Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN 
 
Kinh nghiệm công tác
 
 • 10/2017 - nay: Giảng viên, Bộ môn Khoa học và Công nghệ Biển
 • 12/2010 - 9/2017: Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
 • 3/2010 - 10/2010: Chuyên viên, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
 • 1/2009 - 12/2009: Nghiên cứu viên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 
Thành tích đào tạo
 
Lĩnh vực nghiên cứu
 
 • Biến động mực nước biển, mực nước cực trị, trầm tích sóng thần và bão
 
Đề tài/dự án đã chủ trì/tham gia:
 • Dự báo sự hình thành, phát triển, di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến sóng và thời tiết các khu vực biển Việt Nam hạn 03 ngày (tham gia) (Đề tài KC09.12/16-20 cấp nhà nước)
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ mặt nước biển đến cường độ vào quỹ đạo bão khu vực Biển Đông: 2015 - 2017 (tham gia) (Đề tài cấp Bộ TNMT)
 • Xây dựng Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn: 2017 (tham gia) (Dự án cấp Bộ TNMT)
 
Công bố khoa học
 
         Tạp chí khoa học:
 
          Tạp chí quốc tế:
 • Gouramanis C., Switzer A.D, Bristow C.S., Pham D.T., Mauz B., Hoang Q. D., Doan L.D., Lee, Y.S., Soria J.L.A., Pile J., Ngo K.C.T., Nghiem, D., Sloss, C. (2020): Holocene evolution of the Chan May coastal embayment, central Vietnam: Changing coastal dynamics associated with decreasing rates of progradation possibly forced by mid- to late-Holocene sea-level changes. Geomorphology 367 - 107273,  https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107273.

 • Dat T. Pham, Adam D. Switzer, Gabriel Huerta, Aron J. Meltzner, Huan M. Nguyen and Emma M. Hill (2019)Spatiotemporal variations of extreme sea levels around the South China Sea: assessing the influence of tropical cyclones, monsoons and major climate modes. Natural Hazards, Special Issue: Extreme Value Analysis and Application to Natural Hazards https://doi.org/10.1007/s11069-019-03596-2
 • Yingsin Lee, Chris Gouramanis, Adam D Switzer, Charles S Bristow, Janneli Lea Soria, Dat T Pham, Que Dinh Hoang, Dinh Doan (2012): Ground penetrating radar (GPR) survey of formerly mined coastal sand in central Vietnam: a rapid, non- invasive method for investigating the extent and impact of mined areas. 12/2012; 1(1)., DOI:10.5176/2335-6774_1.1.2 

         Tạp chí trong nước:

 • Nguyen Xuan Hien, Pham Tien Dat, Doan Thi Thu Ha, Nguyen Thi Phuong, Dang Linh Chi (2017): Vulnerability to Climate Change Assessment for the Agriculture Sector at Tuyen Quang Province. Journal of Climate Change Science.
 • Le Quoc Huy, Nguyen Xuan Hien, Tran Thuc, Pham Tien Dat (2017): Analysis of the variation in sea surface temperatures and the influence of enso in the coastal region of the South Central of Viet Nam (in Vietnamese). Journal of Climate Change Science, 3/2017.
 • Nguyen Thi Thanh, Hoang Duc Cuong, Nguyen Xuan Hien, Pham Tien Dat (2017): Relationship between sea surface temperature and maximum potential intensity of tropical cyclones over the East Sea (in Vietnamese). Journal of Climate Change Science, 6/2017.
 • N.M. Huan, N.Q. Trinh, P.T. Dat: Numerical simulation of sediment transport and morphology changes at the Bach Dang estuary.

Hội thảo khoa học:

 • Jedrzej MAJEWSKI, Dat PHAM, Aron MELTZNER, Adam SWITZER Benjamin HORTON: Testing Microatoll Sea-Level Record Reliability Against Instrumental Records, AOGS 14th Annual Meeting, Singapore 08/2017
 • Adam SWITZER, Christos GOURAMANIS, Charles BRISTOW, Jeff YEO, Kruawun JANKAEW, Charles RUBIN, Ying Sin LEE, Dat PHAMPost-Tsunami Beach Recovery in Thailand: A Case for Punctuated Equilibrium in Coastal Dynamics, AOGS 14th Annual Meeting, Singapore 08/2017
 • Christos GOURAMANIS, Adam SWITZER, Kruawun JANKAEW, Charles BRISTOW, Dat PHAMSandsheets Galore! High-Frequency Coastal Overwash Deposits from Phra Thong Island, Thailand, AOGS 14th Annual Meeting, Singapore 08/2017
 • Christos GOURAMANIS, Adam SWITZER, Srinivasalu SESHACHALAM, Anandasabari KARTHIKEYAN, Dat PHAM, Stephen CARSON, Jessica PILARCZYK, Hussain SHAIK, Brian JONES, Wenshu YAP: Sedimentological Comparison Of Recent Storm And Tsunami Deposits From The South-eastern Coastline Of India, New Dimension for Natural Hazards in Asia: An Joint AOGS-EGU Joint Conference, Tagatay Philippines, 2/2018
 • Pham Tien Dat: Bayesian Inference for Extreme Values: Implication for Extreme Sea Level Studies in the East Sea of Viet Nam, 2017 ACTS Workshop on Extreme Weather Forecast and Water Resources Management, Hanoi, 26-27/9/2017
 • Dat Tien Pham, Adam Switzer, Hien Nguyen Xuan, Emma Hill, Aron Meltzner: A New Perspective on Interannual Sea-Level Variability Around the South China Sea Based on Empirical Mode Decomposition of Tide-Gauge Data. AOGS 13th Annual Meeting, Beijing, China; 07/2016 
 • Majewski Jedrzej, Dat Pham Tien, Aron Meltzner, Adam Switzer, Benjamin Horton, Shu Yun Heng, David Warrick: Tracking multidecadal trends in sea level using coral microatolls. EGU General Assembly, Vienna, Austria; 04/2015 
 • C Gouramanis, A D Switzer, D T Pham, C.M. Rubin, Y S Lee, C.S. Bristow, K Jankaew: Thin-bed Ground-Penetrating Radar analysis of preserved modern and palaeotsunami deposits from Phra Thong Island, Thailand. Proceedings of the 15th International Conference on Ground Penetrating Radar; 12/2014, DOI:10.1109/ICGPR.2014.6970580 
 • Dat Tien Pham, Chris Gouramanis, Adam Switzer, Charles Martin Rubin, Brian G. Jones, Kruawun Jankaew, Paul F. Carr: Elemental and Mineralogical Analysis of Tsunami Deposits from Phra Thong Island, Thailand. AGU Fall Meeting 2014, San Francisco; 12/2014 
 • A. D. Switzer, C. Gouramanis, T. Dura, D. D. Lam, L. V. Hoang, C. R. Sloss, Q. D. Hoang, Y. S. Lee, M. M. Chan, D. T. Pham: Geological and Geomorphological Impacts of Two Large Typhoons from the Central Coast of Vietnam. AGU Fall Meeting 2011, San Francisco; 12/2011 


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943