datpt - TS. Phạm Tiến Đạt

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

Thông tin cá nhân

 • Họ và tên: PHẠM TIẾN ĐẠT                                   Ngày sinh: 30/11/1984
 • Giới tính (Nam/Nữ):     Nam                                    Dân tộc: Kinh
 • Quê quán: Thủy Nguyên - Hải Phòng
 • Nơi ở hiện nay 127/27/9 - Văn Cao - Liễu Giai - Ba Đình
 • Địa chỉ liên hệ: P.203 - T3 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN - 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN
 • Cơ quan công tác: Bộ môn Khoa học và Công nghệ Biển
 • Địa chỉ cơ quan: 334 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
 • Điện thoại: Cơ quan: 04 38584945 , Di động: 01688147491
 • E-mail:  datpt@hus.edu.vn; datptocean@gmail.com     
 • Trình độ học vấn: Tiến sĩ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Ngoại ngữ: tiếng Anh                         
 
Quá trình đào tạo
 
 • 2017: Tiến sĩ, Khoa học Trái đất, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore)
 • 2009: Thạc sĩ, Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
 • 2006: Cử nhân, Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN 
 
Kinh nghiệm công tác
 
 • 10/2017 - nay: Giảng viên, Bộ môn Khoa học và Công nghệ Biển
 • 12/2010 - 9/2017: Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
 • 3/2010 - 10/2010: Chuyên viên, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
 • 1/2009 - 12/2009: Nghiên cứu viên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 
Thành tích đào tạo
 
Lĩnh vực nghiên cứu
 
 • Biến động mực nước biển, mực nước cực trị, trầm tích sóng thần và bão
 
Đề tài/dự án đã chủ trì/tham gia:
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ mặt nước biển đến cường độ vào quỹ đạo bão khu vực Biển Đông: 2015 - 2017 (tham gia)
 • Xây dựng Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn: 2017 (tham gia)
 
Công bố khoa học
 
Tạp chí khoa học:
 
 • Chris Gouramanis, Adam D Switzer, Kruawun Jankaew, Charles S Bristow, Dat T Pham, Sorvigenaleon, R Ildefonso: High-frequency Coastal Overwash Deposits from Phra Thong Island, Thailand. Scientific Reports 03/2017; 7., DOI:10.1038/srep43742 
 • Dat T. Pham, Chris Gouramanis, Adam D. Switzer, Charles M. Rubin, Brian G. Jones, Kruawun Jankaew, Paul F. Carr: Elemental and mineralogical analysis of marine and coastal sediments from Phra Thong Island, Thailand: Insights into the provenance of coastal hazard deposits. Marine Geology 385, 274-292 DOI:10.1016/j.margeo.2017.01.004 
 • Chris Gouramanis, Adam D. Switzer, Peter M. Polivka, Charles S. Bristow, Kruawun Jankaew, Pham T. Dat, Jeremy Pile, Charles M. Rubin, Lee Yingsin, Sorvigenaleon R. Ildefonso, Harry M. Jol: Ground penetrating radar examination of thin tsunami beds A case study from Phra Thong Island, Thailand. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2015.09.011 
 • Adam D. Switzer, Fengling Yu, Chris Gouramanis, Janneli Lea A. Soria, Dat T. Pham: Integrating different records to assess coastal hazards at multi-century timescales. Journal of Coastal Research 04/2014; 70:723-U2161., DOI:10.2112/SI70-122.1 
 • Yingsin Lee, Chris Gouramanis, Adam D Switzer, Charles S Bristow, Janneli Lea Soria, Dat T Pham, Que Dinh Hoang, Dinh Doan: Ground penetrating radar (GPR) survey of formerly mined coastal sand in central Vietnam: a rapid, non- invasive method for investigating the extent and impact of mined areas. 12/2012; 1(1)., DOI:10.5176/2335-6774_1.1.2 

Hội thảo khoa học:

 • Dat Tien Pham, Adam Switzer, Hien Nguyen Xuan, Emma Hill, Aron Meltzner: A New Perspective on Interannual Sea-Level Variability Around the South China Sea Based on Empirical Mode Decomposition of Tide-Gauge Data. AOGS 13th Annual Meeting, Beijing, China; 07/2016 
 • Majewski Jedrzej, Dat Pham Tien, Aron Meltzner, Adam Switzer, Benjamin Horton, Shu Yun Heng, David Warrick: Tracking multidecadal trends in sea level using coral microatolls. EGU General Assembly, Vienna, Austria; 04/2015 
 • C Gouramanis, A D Switzer, D T Pham, C.M. Rubin, Y S Lee, C.S. Bristow, K Jankaew: Thin-bed Ground-Penetrating Radar analysis of preserved modern and palaeotsunami deposits from Phra Thong Island, Thailand. Proceedings of the 15th International Conference on Ground Penetrating Radar; 12/2014, DOI:10.1109/ICGPR.2014.6970580 
 • Dat Tien Pham, Chris Gouramanis, Adam Switzer, Charles Martin Rubin, Brian G. Jones, Kruawun Jankaew, Paul F. Carr: Elemental and Mineralogical Analysis of Tsunami Deposits from Phra Thong Island, Thailand. AGU Fall Meeting 2014, San Francisco; 12/2014 
 • A. D. Switzer, C. Gouramanis, T. Dura, D. D. Lam, L. V. Hoang, C. R. Sloss, Q. D. Hoang, Y. S. Lee, M. M. Chan, D. T. Pham: Geological and Geomorphological Impacts of Two Large Typhoons from the Central Coast of Vietnam. AGU Fall Meeting 2011, San Francisco; 12/2011 


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943