hangvt - PGS.TS. Vũ Thanh Hằng

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Các bài viết của PGS.TS. Vũ Thanh Hằng

TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K59
Ngày 15/03/2018
ĐIỀU CHỈNH CÁN BỘ COI THI VẤN ĐÁP CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BIỂN
Ngày 20/12/2017
Bộ môn Khoa học công nghệ biển có sự điều chỉnh cán bộ coi thi vấn đáp.
LỄ TRAO HỌC BỔNG DƯƠNG QUẢNG HÀM & GIAO LƯU CỰU SINH VIÊN CHIA SẺ KINH NGHIỆM TÌM VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP
Ngày 13/12/2017
QUY ĐỊNH THI VẤN ĐÁP
Ngày 23/10/2017
CÁC BÀI VIẾT 2017
Ngày 01/08/2017
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN & HẢI DƯƠNG HỌC NHIỆM KỲ 2017-2020
Ngày 26/05/2017
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K58
Ngày 19/03/2017
LỊCH COI THI HKII NĂM HỌC 2015-2016
Ngày 23/05/2016
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K57
Ngày 14/01/2016
Danh sách cán bộ coi thi ĐGNL Đợt 1
Ngày 11/05/2015
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K56
Ngày 17/03/2015
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA NHIỆM KỲ 2014 - 2019
Ngày 30/11/2014
Kế hoạch bảo vệ KLTN Khóa K55
Ngày 16/05/2014
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K55
Ngày 10/03/2014
Hướng dẫn đánh giá Chi bộ và Đảng viên năm 2013
Ngày 12/12/2013
Văn bản hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp (2013-2014)
Ngày 08/12/2013
Văn bản hướng dẫn tổ chức thi HKI (2013-2014)
Ngày 08/12/2013
THÔNG BÁO DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ
Ngày 24/09/2013
Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN trân trọng giới thiệu CSDL ScienceDirect và Scopus của Nhà xuất bản Elsevier đến toàn thể bạn đọc ĐHQGHN, theo đó bạn đọc sử dụng mạng của VNUnet đều có thể truy cập và khai thác miễn phí.
Hướng dẫn đánh giá Chi bộ và Đảng viên năm 2012
Ngày 18/12/2012
Công văn Hướng dẫn Đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2011
Ngày 27/11/2011
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943