hanhnd - GV.ThS. Nguyễn Đức Hạnh

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Các bài viết của GV.ThS. Nguyễn Đức Hạnh

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
Ngày 29/08/2017
Tổng kết chùm hoạt động kỷ niệm ngày Nước thế giới (22/3) và ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2014
Ngày 23/03/2014
Hoạt động nhân kỷ niệm ngày Nước thế giới và ngày Khí tượng thế giới
Ngày 20/03/2014
Chào sinh viên K57 và tổng kết hoạt động tình nguyện hè 2012
Ngày 12/10/2012
Chương trình chào đón các tân sinh viên K57 bước vào một ngôi nhà chung, ngôi nhà Khí tượng Thủy văn Hải dương học, và tổng kết hoạt động tình nguyện hè 2012 tại Ba Bể - Bắc Kạn.
Tổng kết hoạt động tình nguyện hè 2012
Ngày 14/09/2012
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009 - 2011 và Dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2014 của Liên chi đoàn
Ngày 03/02/2012
Báo cáo đánh giá những thuận lợi, khó khăn và kết quả công tác Đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2011; Nêu lên những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời dự thảo phương hướng hoạt động của Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014, trong đó nêu rõ mục tiêu công tác Đoàn và các chương trình công tác trọng tâm cụ thể.
LỊCH CÔNG TÁC BỘ MÔN THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Ngày 03/02/2012
Ban chấp hành Liên Chi đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014
Ngày 03/02/2012
Danh sách các thành viên trong BCH Liên Chi đoàn, nhiệm kỳ 2012 - 2014
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943