hapt - GVTN.NCS Phạm Thanh Hà

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

HỌ VÀ TÊN:                           PHẠM THANH HÀ    

Năm sinh: 05/06/1993

Quê quán: Đông Vinh, Đông Hưng, Thái Bình

Nơi ở hiện nay:  Đống Đa, Hà Nội  

Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Địa chỉ cơ quan: 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.

E-mail: phamthanhha5693@gmail.com / phamthanhha@vnu.edu.vn

Chức vụ: 

Trình độ học vấn: Cử nhân

Ngạch viên chức: V07.01.03

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đại học: 2011-2015, CLC Khí tượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

- Nghiên cứu sinh: 2015 - nay,  Ngành Khí tượng và khí hậu học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

- 08/2015 - 10/2016: Nghiên cứu viên, Trung Tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

- 10/2016 - nay: Giảng viên tạo nguồn, Bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

IV. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

VI. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

Tham Gia

  1. 2015 - 2017: Đánh giá khả năng dự báo mưa hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình khí hậu khu vực. Mã số 105.06-2014.44. Đề tài NCCB do NAFOSTED tài trợ
  2. 2017 - 2019: Tiếp thu và làm chủ công nghệ dự báo bão hạn mùa bằng mô hình động lực, phục vụ công tác bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế - xã hội và an ninh trên khu vực Biển Đông - Việt Nam. Mã số 17/FIRST/1a/VNU2
  3. 2017 - 2020: Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo số lượng và vùng hoạt động của bão trên Biển Đông hạn 3-6 tháng phục vụ hoạt động kinh tế biển và an ninh quốc phòng. Mã số: KC.09.15/16-20

VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

2019

  1. Pham‐Thanh, H. , van der, Linden, R. , Ngo‐Duc, T. , Nguyen‐Dang, Q. , Fink, A. H. and Phan‐Van, T. (2019), Predictability of the rainy season onset date in Central Highlands of Vietnam. Int J Climatol. doi:10.1002/joc.6383
  2. Pham Thanh Ha, Hoang Danh Huy, Pham Quang Nam, Jack Katzfey, John McGregor, Nguyen Kim Chi, Tran Quang Duc, Nguyen Manh Linh, Phan Van Tan*, 2019: Implementation of Tropical Cyclone Detection Scheme to CCAM model for Seasonal Tropical Cyclone Prediction over the Vietnam East Sea. DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4384  (In Vietnamese)
  3. Nguyen Manh Linh, Jack Katzfey, John McGregor, Nguyen Kim Chi, Pham Quang Nam, Tran Quang Duc, Pham Thanh Ha, Hoang Danh Huy, Nguyen Van Hiep, Phan Van Tan*, 2019: Investigate the relationship between Storm Formation and Tropical Cyclone Genesis Potential Index in the Vietnam East Sea, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 35, No. 2 (2019) 91-101 (In Vietnamese)

2018

  1. Tan Phan-Van, Thanh Nguyen-Xuan, Hiep Van Nguyen, Patrick Laux, Ha Pham-Thanh and Thanh Ngo-Duc, 2018: Evaluation of the NCEP Climate Forecast System and Its Downscaling for Seasonal Rainfall Prediction over Vietnam. Weather and Forecasting. DOI: 10.1175/WAF-D-17-0098.1.
  2. Vũ Thanh Hằng, Phạm Thị Thanh Ngà, Phạm Thanh Hà, 2018 Đánh giá số liệu mưa vệ tinh GSMaP cho khu vực Trung Bộ Việt Nam giai đoạn 2000-2010 và khả năng hiệu chỉnh, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 34, số 1S, trang 106-115.

2016

  1. Đinh Bá Duy, Ngô Đức Thành, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thanh Hà, Phan Văn Tân, 2016: Đặc điểm hoạt động của Xoáy thuận Nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, Biển Đông và vùng trực tiếp chịu ảnh hưởng trên lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 1978-2015. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2 (2016) 1-11.
  2. Phan Văn Tân, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Văn Hiệp, Ngô Đức Thành, 2016: Sự biến đổi của ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây nguyên và khả năng dự báo. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S (2016) 1-18.


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943