hoadnq - CN. Đào Nguyễn Quỳnh Hoa

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

HỌ VÀ TÊN:    ĐÀO NGUYỄN QUỲNH HOA     

Năm sinh: 06/10/1995

Quê quán: Văn Lâm, Hưng Yên

Nơi ở hiện nay:  Số nhà 335 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.

E-mail: hoadao0610@gmail.com

Chức vụ:

Trình độ học vấn: Cử nhân

Ngạch viên chức: 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

    Đại học: 2013 - 2017, CLC Khí tượng, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

    9/2017 - nay, Cán bộ giảng dạy tạo nguồn Bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu, Khoa KTTV&HDH, trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

IV. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

VI. ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943