hoadt - NCS.ThS. Đào Thị Hòa

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Các bài viết của NCS.ThS. Đào Thị Hòa

THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHỎE CBGV 2018
Ngày 02/04/2018
QUY CHẾ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI ĐHQGHN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 4555/QĐ-ĐHQGHN
Ngày 30/03/2018
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐHQG CỦA NCS NGUYỄN QUỐC TRINH
Ngày 08/03/2018
ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CAO HỌC 2016-2018
Ngày 25/01/2018
NGHIÊN CỨU SINH - ĐỀ TÀI - NGƯỜI HƯỚNG DẪN
Ngày 24/01/2018
LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌC VÀ NGÀNH THỦY VĂN HỌC
Ngày 04/01/2018
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGÔ THỊ THANH HƯƠNG
Ngày 21/12/2017
THÔNG BÁO THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN VÀ XIN GIA HẠN ĐÀO TẠO
Ngày 01/12/2017
ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH KHÍ TƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN AUN – QA
Ngày 28/11/2017
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC KHÓA QH-2017 (ĐỢT 2)
Ngày 22/11/2017
DANH SÁCH CÁC NHÓM PHỎNG VẤN BUỔI LÀM VIỆC ĐÁNH GIÁ NGOÀI AUN-QA
Ngày 12/11/2017
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN VÀ TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA, BỘ TN & MT
Ngày 06/11/2017
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH CƠ BẢN DÀNH CHO HVCH
Ngày 24/10/2017
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TẶNG DANH HIỆU GƯƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU
Ngày 19/10/2017
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN NGỌC HÀ
Ngày 15/10/2017
THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY 20/10
Ngày 11/10/2017
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÔNG BỐ QUỐC TẾ VÀ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO NGƯỜI HỌC
Ngày 05/10/2017
LỊCH THI HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN VÀ CĐR NGOẠI NGỮ SĐH NĂM HỌC 2017-2018
Ngày 27/09/2017
LỊCH THI MÔN TRIẾT CỦA HVCH ĐỢT 1 KHÓA 2017-2019
Ngày 27/09/2017
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA HVCH/NCS TẠI KHOA KTTV & HDH
Ngày 22/09/2017
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943