huonghat - GV. ThS. Hà Thanh Hương

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

HỌ VÀ TÊN:                            HÀ THANH HƯƠNG
Năm sinh: 21-02-1976
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh
Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.
E-mail: huonghat@vnu.edu.vn; huonghat@yahoo.com.
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Khoa học và Công nghệ Biển, khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học.
Trình độ học vấn: Thạc sỹ.
Học hàm: 
Ngạch viên chức: 15.111
Ngoại ngữ: Tiếng Anh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học1999, Thuỷ văn  - Môi trường. Trường Đại học Thủy lợi
Thạc sĩ2001, Cơ học môi trường liên tục, Trường Đại học Liége, Vương quốc Bỉ
 
Các bằng cấp khác:
 
III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
 
2002 – 2006 Nghiên cứu viên, Trung tâm Động lực và Môi trường Biển, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
2007 – 2010 Giảng viên, Bộ môn Hải dương học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội
2011 – 2014 Phó chủ nhiệm Bộ môn, Bộ môn Hải dương học, Khoa KTTV&HDH, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội
2015 – nay Giảng viên, Bộ môn Khoa học và Công nghệ Biển, Khoa KTTV&HDH, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

IV. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Giảng dạy đại học (3)
 1. Cơ học chất lỏng;
 2. Hải dương học Biển Đông;
 3. Dòng chảy biển;
 4. Phương pháp mô hình hóa trong hải dương học
 5. Tương tác sông biển
Giảng dạy sau đại học (-)

Khóa luận tốt nghiệp (-)

Luận văn Thạc sỹ (-)

Luận án Tiến sĩ (-)

V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
 1. Thủy động lực học;
 2. Môi trường;
VI. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

 1. 2008  Ứng dụng mô hình thủy động lực 3D tính toán lan truyền ô nhiễm khu vực vịnh Bắc Bộ Mã số: TN - 08 - 36
 2. 2012-2014. Nghiên cứu  biến động cấu trúc dòng chảy và nhiệt độ nước dọc bờ tây Vịnh Bắc Bộ. Mã số QG12.16.

THAM GIA

 1. 2007-2009ĐT TĐ DHQG Xây dựng mô hình vận chuyển bùn cát và biến đổi địa hình vùng ven bờ Cát Hải, Hải Phòng phục vụ công tác bảo vệ đê và công trình bờ biển, QGTD 07 04 do GS.TS. Đinh Văn Ưu chủ trì
 2. 2008 - 2010 CT NC Biển, ĐT Đánh giá biến động mực nước biển cực trị do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phục vụ chiến lược kinh tế biển, KC 09 23/06-10 do GS. TS. Đinh Văn Ưu chủ trì.
 3. 2008 - 2010 CT NC Biển, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dự báo ngắn trường các yếu tố thủy văn biển khu vực biển, mã số KC.09.16 do PGS.TS Nguyễn Minh Huấn chủ trì..

VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH

Sách đã xuất bản

Sách dịch và biên soạn - Giáo trình ĐHKHTN
1. 2013. Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Nguyễn Hồng Quang. Kỹ thuật bờ biển: Sóng, Bãi, Tương tác sóng – công trình.

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

2016

 

2015

1. Đinh Văn Ưu, Nguyễn Kim Cương, Hà Thanh Hương và Nguyễn Nguyệt Minh 2015 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên trường dòng chảy lớp mặt Biển Đông.Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 269 - 276

2. Đinh Văn Ưu, Nguyễn Kim Cương, Hà Thanh Hương, Trần Văn Mỹ và Nguyễn Nguyệt Minh 2015. Một số đặc điểm biến động phân bố của các trường khí tượng - hải văn cơ bản tại các thủy vực ven bờ Miền Trung - Việt Nam từ Đà Nẵng đến Nha Trang,Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái Đất và Môi trường, Tập 31, Số 1S, tr. 1-10.

2014

3. Hà Thanh Hương, Đinh Văn Ưu, Đinh Văn Mạnh 2014, Ứng dụng phương pháp LOWESS trong nghiên cứu cấu trúc nhiệt muối vịnh Bắc Bộ Tạp chí Khí tượng Thủy văn số 647, tr. 38 - 44

4. Van Uu Dinh, Kim Cuong Nguyen, Nguyet Minh Nguyen, Thanh Huong Ha, and Van My Tran 2014. Characteristics of coastal circulation in the Central region of Vietnam East Sea, 9th WESTPAC International Scientific Syposium, Apr. 22-25,Nha Trang - Vietnam.

2013

5. Hà Thanh Hương, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Trung Việt 2013. Hoàn lưu ven bờ Vịnh Nha Trang Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 65-71

6. Hà Thanh Hương2013 Biến động cấu trúc hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 80-88.

2011

7. Hà Thanh Hương2011Nghiên cứu thử nghiệm dự báo hạn ngắn trường thủy văn Biển Đông bằng mô hình MDEC3DTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 126-135

2009

8. Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, 2009 Mô hình thủy động lực và Môi trường thủy vực cửa sông ven biển có chế độ triều áp đảo. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thuỷ khí Toàn quốc năm 2008, Hội Cơ học Việt Nam, Hà Nội,393-402, 2009

2008

9. Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Hydrodynamic and Environmental Modelling in Tidal dominated Estuarine Regions, General Seminar on Environmental Science and Technology issues Related to urban and coastal zone development, Core University Program VNU-JSPS, Osaka, Japan, 191-196, 2008

2007

10. Phạm Hoàng Lâm, Hà Thanh Hương, Phạm Văn Huấn, 2007 Computing vertical profile of temperature in Eastern Sea using cubic spline function, Journal of Science, Earth Sciences, VNU, Volume 23, No.2, 122-125, 2007

11. Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Phạm Hoàng Lâm, 2007 Development of system of Hydrodynamic-environmental models for coastal area (Case study in Quangninh-Haiphong region), Journal of Science, Earth Sciences, VNU, XXIII, N1,59-68, 2007

12. Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Phạm Hoàng Lâm, 2007 Phát triển và ứng dụng mô hình ba chiều thuỷ động lực-môi trường trong tính toán và dự báo lan truyền ô nhiễm dầu ở biển Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thuỷ khí Toàn quốc năm 2006, Hội Cơ học Việt Nam, Hà Nội,537-546, 2007

2006

13. Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Phạm Hoàng Lâm. 2006 Phát triển và ứng dụng hệ thống mô hình monitoring và dự báo môi trường biển, Journal of Science, Earth Sciences, VNU, XXII, No2B AP,195-206, 2006

14. Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương và nnk , 2006 Ứng dụng mô hình dòng chảy ba chiều (3D) nghiên cứu quá trình lan truyền các chất lơ lửng tại vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thuỷ khí Toàn quốc năm 2005, Hội Cơ học Việt Nam, Hà Nội,623-632, 2006

15. Dinh Van Uu, Ha Thanh Huong and Pham Hoang Lam, 2006 Development and Application of the Environmental Hydrodynamic 3D Model for Computation and Forecasting of Oil Pollutions in Coastal Marine Environment, General Seminar on Environmental Science and Technology issues Related to urban and coastal zone development, Core University Program VNU-JSPS, Kumamoto, Japan, 2006

2005

16. Hà Thanh Hương2005 Chuẩn bị số liệu và triển khai dự báo điều kiện môi trường theo mô hình 3D và các mô hình khác ( thống kê) cho mùa đông - xuân 2003-2004 vùng biển Trung Bộ, Tạp chí KH ĐHQG XXI, 3PT, 108-117, 2005.

17. Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương2005 Tương quan biến động điều kiện Môi trường và ngư trường nghề câu cá Ngừ đại dương ở vùng biển khơi nam Việt Nam, Tạp chí KH ĐHQG XXI, 3PT, 108-117, 2005.

18. Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương2005 Vai trò các quá trình tương tác sông- biển trong mô hình tính toán và dự báo xói lở bờ biển cửa sông, Tạp chí KH ĐHQG XXI, 3PT, 118-126, 2005.

1999

19. Hà Thanh Hương, 1999 Ứng dụng mô hình toán để tính toán xâm nhập mặn ở hạ lưu sông Văn Úc, Tạp chí Khí tượng- Thuỷ văn

 

VIII. KHEN THƯỞNG

Danh hiệu

Khen thưởng

- Giải thưởng Loa Thành cho đò án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc- Xây dựng năm 1999

- Giải 3 Olympic toán sinh viên các trường đại học môn đại số năm 1995  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943