huuvc - ThS. NCS. Vũ Công Hữu

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

HỌ VÀ TÊN:                            VŨ CÔNG HỮU          

Năm sinh: 15/08/1980

Quê quán: Minh Phượng- Tiên Lữ - Hưng Yên

Nơi ở hiện nay: Thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.

Điện thoại: 01633041948

E-mailvuconghuu80@gmail.com

Chức vụ: 

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Ngạch viên chức: 13.092

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học2005, Hải dương Học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Thạc sĩ2010, Hải dương Học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

2006 - 2015: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

2016 - nay: Nghiên cứu viên, Bộ môn Hải dương Học, Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học

IV. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Thủy thạch động lực học và chất chất lượng nước biển

VI. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ:

THAM GIA:

VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

1. Vũ Công Hữu, Nguyễn Kim Cương, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Trung Việt, Nguyễn Minh Huấn. Đặc trưng trường song và diễn biến đường bờ vịnh Nha Trang. Tạp chí Khoa học: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S (2015) 179-1851.

2. Vũ Công Hữu, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Kim Cương, Lê Xuân Hoàn, Dương Công Điển, Dương Hải Thuận. Nghiên cứu mô phỏng biến đổi đường bờ dưới tác động của sóng và mực nước. Tuyển tạp công trình Hội nghị Khoa học - Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014. ISBN: 1859-4182, p287-295..

3. Vũ Công Hữu, Tạ Đăng Toàn. Mô hình truyền nhiệt từ thải lượng nước nóng do việc làm lạnh của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1&2. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc,  năm 2014, ISBN: 1859-4182, p277-286.
 
 4. Vu Cong Huu. Assessment of climate change impact on saline intrusion into lower part of Ca river system. proceedings of VAST - IRD Symposium on marine science, Hai Phong, November 28th-29th, 2013. ISBN: 978 -604-913 -162-2, p289-296.
 
5. Trần Thanh Thản, Đỗ Thị Phương Thảo, Vũ Công Hữu, Hà Ngọc Hiến Bước đầu tìm hiểu khả năng áp dụng chỉ số hiệu quả hoạt động môi trường (EPI) ở Việt Nam. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, tháng 7 năm 2012, Nha Trang, Khánh Hòa, ISSN 1859-4182.
 
6. Vũ Công Hữu, Nguyễn Minh Sơn. Đánh giá ảnh hưởng của các nguồn thải công nghiệp và dân sinh đến chất lượng nước sông Vu Gia-Hàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ISSN 0866 708X, p903-100, 2012.
 
7. Vũ Công Hữu, Lê Xuân Hoàn, Nguyễn Minh Sơn. Tính toán chế độ sóng và vận chuyển trầm tích vùng nước biển ven bờ Hải Hậu-Nam Định. Tạp chí khoa học-Công nghệ thủy lợi Việt Nam, số 7, ISSN: 18594255, p35-43, 2012.
 
8. Hà Ngọc Hiến, Vũ Công Hữu, Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Mạnh Chung, Trần Thị Hương. Mô hình quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước cho phần thượng du lưu vực sông Cầu. Hội Nghị Cơ học Thủy khí, Cửa Lò 2011. ISSN 1859-4182, p161-170.
 
9. Vũ Công Hữu, Nguyễn Minh Sơn. Tính toán sự xâm nhập mặn vào các sông phía hạ du lưu vực sông Vu Gia-Hàn. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam –  Hà Nội, 10/2010. ISBN: 978-604-913-013-7, p269-276.
 
10. Nguyễn Trung Thành, Vũ Công Hữu, Nguyễn Minh Sơn. Nghiên cứu áp dụng mô hình thủy động lực và chất lượng nước Delft3D đối với vùng nước biển ven bờ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ISSN 0866 708X, p203-208, 2008.


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943