huuvc - ThS. NCS. Vũ Công Hữu

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Các bài viết của ThS. NCS. Vũ Công Hữu

Kết quả Hội nghị khoa học sinh viên 2017 (giải thưởng)
Ngày 16/04/2017
Khung chương trình đào tạo thạc sỹ HMO
Ngày 20/02/2017
Thời hạn nhận hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sỹ năm 2016 và gia hạn thời gian đào tạo
Ngày 05/12/2016
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHKHTN NĂM 2016
Ngày 24/08/2016
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943