maintt - CN. Nguyễn Thị Thu Mai

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

HỌ VÀ TÊN:                           NGUYỄN THỊ THU MAI  

Năm sinh: 02/10/1992

Quê quán: Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định

Nơi ở hiện nay: Số 5, 12/61 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.

Điện thoại: 0967217607

E-mail: nguyenthumaihus@gmail.com

Chức vụ: 

Trình độ học vấn: Cử nhân

Ngạch viên chức: 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học2010, Hải dương Học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Cử nhân: 2014,  Hải dương Học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

IV. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943