maintt - CN. Nguyễn Thị Thu Mai

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

HỌ VÀ TÊN:                           NGUYỄN THỊ THU MAI  

Năm sinh: 02/10/1992

Quê quán: Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định

Nơi ở hiện nay: 

Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.

Điện thoại: 

E-mail: nguyenthumaihus@gmail.com

Chức vụ: 

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Ngạch viên chức: 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân: 2014,  Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGH

Thạc sĩ: 2017, Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

IV. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

1. Nguyễn Thị Thu Mai, Alexei Senchev, Nguyễn Kim Cương. Assessment of Coastal Ocean Dynamics by Using High-Frequency Radar Velocity Measurements. International Conference on Earth Observations & Natural Hazards 2017 (ICEO&NH 2017). ISBN: 978-604-913-650-4.  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943